Magyar Orvosi Archivum 20. (1919)

50133 _ ........._____________________ B UDAY KÁLMÁN D»- JUB1LÁRIS KÖTEffc üv. *'£» 1 :/~7 f . ■ MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUMA A NAGVMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM J/i j TÁMOGATÁSÁVAL KIADJÁK “ ^ A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI. ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ I DR VÁMOSSY ZOLTÁN 9 A a kir. magy. „Pázmány Péter" tud. egyetem ny. r. tanára w'. w ll MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: DR ISSEKUTZ BÉLA DR- MANSFELD GÉZA • magy. kir. „Ferencz József" tud. egyetem a magy. kir. „Erzsébet" tud. egyetem ny. r. tanára ny. r, tanára DR BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. „Tisza István" tud. egyetem ny. r. tanára. ........................................................Twau...1... F ennáll 1768. óta • | EGGENBERGER-féle j . könyvkereskedés • | RÉNYI KÁROLY, Budapest, IV., Kecskeméti-u. 3. j * Egyetemi intézetek és klinikák szállítója. — Fő Üzletága &Z orvosi Szak' J I irodalom. — Újdonságokat az orvosi tudomány minden ágából állandóan rak* S I táron tart. Elfogad megrendeléseket bárhol megjelent orvosi szakmunkákra, J I folyóiratokra és szaklapokra s azokat a legnagyobb pontossággal szállítja. J “ Az 1919-es évfolyamot pótló XX. kötet. Megjelent 1922-ben. —---------------------_-------­} fSi'l) i R-; ' •.. ~/TlP! .

Next

/
Thumbnails
Contents