Magyar Orvosi Archivum 21. (1920)

50123 MEGJELENIK ÉVENTE 6 FÜZETBEN Az 1920-as ■ , . . VI Megjelent évfolyamot pótló UJ FOLYAM XXI. KÖTET. 1924. oki. 26-án MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MITDEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMA RY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTŐ: , l'*' t ..X / l f(Jfj DR VÁMOSSY %O LT^^N , a kir. magy. »Pázmány Péter« tud.-egyetem ny. r*..taniflra f 0}{J* megbízott társszerkesXtők : f DR- ISSEKUTZ BÉLA DR- MAJíÍS f £LU GÉZA J a magy. kir. »Ferencz Józsefe tud.-egyetem a magy. kir. £ 1$ e&«j£ tud.-egyetem ny. r. tanára ny. r. 'Táni«(fcAi^ ^ DR- BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. »Tisza István« tud.-egyetem / v ny. r. tanára-------------------------------------------------------------------------------------------­TARTALOM. KÖZLÉSEK AZ EGYETEMI GYERMEKKLINIKÁVAL KAPCSOLATOS BUDAPESTI STEFÁNIA GYERMEKKÓRHÁZBÓL. igazgató: BÓKAY JÁNOS dr., egyet. ny. r. tanár. Kiadásért felelős: Dr. V á m o s s y Zoltán Budapest, Üllói^út 26 ÉV-, . ii "

Next

/
Thumbnails
Contents