Magyar Orvosi Archivum 22. (1921)

J / K O! 0 ‘> Yv7 /y ' ^ ^ /farkas Géza dr. jubiláris kötete MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMAKV KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTASAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ: DR VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. »Pázmány Péter« tud.-égyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: DR- ISSEKUTZ BÉLA DR-MANSFELD GÉZA a magy. kir. »Ferenc Józsefe tud.-egyetem a magy. kir. »Erzsóbet« tud.*egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DR- BÉLÁK SÁNOef^5=s^aa^ % a magy. kir. »Tisza István' »%fn« \ ny*r* tanár/^ \ t t \ 1990 * t ^ / ( AZ 1921.ES ÉVFOC^AMCtí' f J FöYlóxxii. köY^ yJ | | MEGJELENT 1930 - HAISVa-----C ll 'iüimíuBj ' / v‘ v-* ,«y Előfizetési díj egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egy füzet 2 pengő

Next

/
Thumbnails
Contents