Magyar Orvosi Archivum 27. (1926)

„i MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ: DK VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. »Pázmány Péter« tud.-egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: DR ISSEKUTZ BÉLA DR-MÁNSFELD GÉZA a magy. kir. »Ferencz József« tud.-egyetem a magy. kir. »Erzsébet« tud. egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DR BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. »Tisza István« tud.-egyetem ny. r. tanára ÚJ FOLYAM XXVII. KÖTET. KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST. ---- FŐIGAZGATÓ: DR. CZAKÓ ELEMÉR fc‘. “ * * • V-V-Jck-*/

Next

/
Thumbnails
Contents