Magyar Orvosi Archivum 27. (1926)

Lap Fritz Gusztáv dr.: Néhány digitális fajváltozat hatás­értékének vizsgálata ............................................................... 107 Fritz Gusztáv dr.: A. csökkent légnyomás hatása a vér­savbázis-egyensúlyára ........................................................ 384 Geiger Ernő dr.: Hőgazdaság és vércukorconcentratio .. 13 Geigcr Ernő dr. és Szirtes L.: Insulin alkalmazása nél­kül létesített maximalis hypoglykaemia .......................... 25 G eiger Ernő dr. és Müller L-: Kis és nagy cálcium- concentratiók ellentétes hatása az isolált békamáj cukorleadására ......................................................................... 30 G eiger Ernő dr. és Orosz L.: A strophanthin hatása a békaszív absolut erejére .......................................................... 38 Geldrich János dr. és Jendrassik L. dr.: A vér felszín- feszültségének függése a hydrogenionconcentratiótól.. 84 Hcrgtoz Jenő: Üjabb vizsgálatok a pajzsmirigy jód­tartalmáról ................................................................................ 397 Hcrzog Ferenc dr.: Antagonista izmok myostatikai be­idegzéséről ................................................................................... 341 Jendrassik Lóránd dr. és Moser E.: A concentratio­változás pharmakologiája. (II. közi.) ............................... 51 Jendrassik Lóránd dr. és Annau E.: A concentratio­változás pharmakologiája. (III. közi.) ........................... 58 J endrassik Lóránd dr. és Antal L.: A concentratio­változás pharmakologiája. (IV. közi.) ........................... 69 J endrassik Lóránd dr. és Tangl H. dr.: A concentratio­változás pharmakologiája. (V. közi.) ............................... 75 Jendrassik Lóránd dr.: A felszínfeszültség befolyásolása adsorbensekkel ...................................................................... 79 J endrassik Lóránd dr. és Geldrich J. dr.: A vér felszín­feszültségének függése a hydrogenionconcentratiótól 884 Jendrassik Lóránd dr. és Moser E-: A calciumioni­satio physiologiás oldatokban ............................................... 549 J eney Endre dr.: A vitálisán festhető „koszorús** vörös­vértestekről ................................................................................ 423 Jeney Endre dr.: Légzési anyagcserevizsgálatok vérez- tetett állatokon; fehérjementes máj- és lépkivonatok- kal való kezelés hatása a vérregeneratióra és a légzési anyagforgalomra........................................................ 428 K iss Ferenc dr.: A nervus sympaticus és a gerincvelői ideggyökerek rostjai ............................................................... 3 Kiss Ferenc dr.: A dobüreg összefüggése a halántéki árokkal ........................................................................................ 17 Kiss Ferenc dr.: Az artéria hepatica és artéria cystica \ néhány változata ...................................................................... 9 Kokas Eszter: Lép- és csontvelőextractumok haemolyti­kus és haemopoetikus hatásáról ...................................... 266 Kotta Ervin dr. és Förster Gy. dr-: A Röntgen-sugarak hatása a vérre .......................................................................... 185 Korányi András dr.: Adat az endophlebitis obliterans véna rum hepaticarum keletkezéséhez ............................... 572 Láng Sándor és Vas M.: A parasympathikus mérgek be­folyása az insulin hatására ................................................. 497 Lányi Andor: A vér tejsavtartalma laevulose-adagolás után ............................................................................................ 566 A XXVII. KÖTET TARTALMA III

Next

/
Thumbnails
Contents