Magyar Orvosi Archivum 28. (1927)

A XXVIII. KÖTET TARTALMA: Antal Lajos dr. és (tömöri Pál ár.: Pharmakologiai vizsgálatok az a-lobelinnel Gobelin Ingelheim) .......................................... Á rvái Sándor dr.: A- és B-vitaminfelesleg hatása az alap- anyagoserére és a tápanyagok specifikus dinamiai hatására Haló József dr.: A leukoenkephalitis periaxialis ccncentricáról Haló József dr.: Pankreaseredetű gerincvelőmegbetegedés __ f íézi István dr.: A typhusos lep infaretusainaiit patti igenesise Hodon György: A vérplasma fehérjealkatrészének eltolódása tüdőgümőkór esetén ......................................................................... Hókay Zoltán dr.: Alkalimegoszlás csecsemők vérserumában.. Doros Gábor dr.: A serumlipase jelentősége syphilisnél ........ F őmet Béla dr. és Szirmai Nóra dr.: Az üres gyomor mozgá­sáról, tekintettel a gyomorfájdalmakra ................................... F riesz Jenő dr. és Szabó Géza dr.: A vérplasma lipoidjairól belső betegségekben ......................................................................... Gajzágó Dezső: A gonococcus életbentartása lipoidos táptalajon Gáspár István dr.: Az endophlebitis hepatica obliteransban található szövettani elváltozásokról .......................................... G eiger E. dr. és Szirtes L. dr.: Insulin alkalmazása nélkül léte sített maximalis hypcglykaemia ................................................. H aranghy László dr. és Kabin Jenő dr.: Hasüri corpora liberák pempliigusban elhalt nőben ........................................................ Hcrzog Ferenc dr.: Az elektrokardiogramm kamralengésének jelentőségéről ................................................................................... Issekutz Béla dr.: Az insulin hatásáról ....................................... Tfj. Jancsó Miklós dr.: Vizsgálatok az idegsejtek apparátus reticularisa kórszövettani és élettani jelentőségének kiderí­tésére ............................................................................................. J ulesz Miklós: Adatok a reversibilis haemolysis kérdéséhez .. Kassay Dezső dr.: A valvula Banhini basalsejtű rákja ............ K arczag László dr., Farkas György dr. és Györgyi Géza dr.: A Röntgen-sugarak biológiai hatástalanságáról mesterséges szövettenyészetekkel szemben .........................................:............. K aroliny Lajos dr.: A vitális zsírfestésről ................................ K aroliny Lajos dr.: A fehér patkányok kísérleti cholesterin­betegségéről ...................................................................................... Kelemen György dr.: Plaut Vincént-labirynthitis .............. — K iss József dr.: A vér víztartalmának változásáról száraz- anyagmeghatározás alapján: egészségesen, májbajosokon és a hypophisis betegségeiben ........................................................ Krepuska István dr.: A paehymeningitis haemorrhagica in­terna fülészeti szempontból ................ ■■■■ ■ ............•_............... K rompecher István: A szív jobb kamrájából eredő aorta és artéria pulmonalis hároméves gyermeken ........_................... L áng Sándor dr.: Ca- és K-ionok befolyása a véreukorcon- centratióra ......................................................................................... Lap 168 393 108 448 471 595 1 578 379 511 568 147 261 423 439 93 182 525 80 331 40 339 144 613 410 620 607

Next

/
Thumbnails
Contents