Magyar Orvosi Archivum 28. (1927)

Lap Lenart György úr. és Kőnig Gyula dr.: A szövetnedvek iso­agglutinintartalmáról ..................................................................... 583 L évay György dr.: Veserákból kiindult miliaris tüdőrák esete 161 Melczer Miklós dr.: A tuberculotikus bőr (lupus vulgáris, tbc. verrucosa cutis, scrophuloderma) légzésének nagyságáról .. 24 Melczer Miklós dr.: A bőr fermentumairól ................................ 30 M éhes Gyula dr.: Az altatószerek hatása nagyagynélküli állatoknál .......................................................................................... 485 Méhes Gyula dr. és Both Jolán dr.: Az insulin hatásáról ......... 500 Mikó Gyula dr. és Pala Teréz: Változások a vérben strichniu hatására ............................................................................................. 56 Ormos Pál dr.: A vör&svéraejtek basophilszemcséiről ................ 586 P ákozdy Károly dr.: Kreatininanyagcserevizsgálatok az extra­pyramidalis rendszer betegségeiben. I. ........................................ 454 P ákozdy Károly dr.: Kreatininanyagcserevizsgálatok az extra­pyramidalis rendszer betegségeiben. II. ........................................ 463 R einer László dr.: Elektrodyalysis elméleti alapjai és egy egyszerű elektrodyalizáló apparátus leírása .............................. 280 R einer László dr.: A serumglobulin előállításáról és definiál­hatóságáról ....................................................................................... 288 Reiner László dr. és Török Mária dr.: A savó-lipoidok és a ,.Globulin“ szerepe a Wassermann-reactióban ........................... 304 Reiner László dr. és Kopp Ilona dr.: I. Globulin és lipoidok szerepe a praecipitin-reactióban. II. Az antigén antianyag­kötődés kimutatása felületi feszültségmérésekkel ................... 311 Rényi György dr.: A esillangós sejtek kinoplasmájára vonat­kozó vizsgálatok ............................................................................... 227 R ényi György dr.: Rendellenesen fejlődő esillangós sejtekről 235 Rényi György dr.: Megtermékenyítésre vonatkozó kísérletéé vizsgálatok ....................................................................................... 240 Rötth András dr.: Az endophthalinitis septica chomotherapiá­járól .................................................................................................. 252 Rüszt Irén dr.: Dialyzált vizeletben végzett lipasevizsgálatok gyermekeknél ................................................................................... 75 Schafler József dr.: Kísérletes vizsgálatok a gyógyszeres epe­hajtásról .............................................................................................. 356 Schafler József dr.: A táplálkozás befolyása az epeelválasztásra 363 Schafler József dr.: Adatok a májbetegek therapiájához .......... 371 S chili Imre dr. és Doleschall Frigyes dr.: Adatok a respiratiós vizsgálatok methodikájához. 1......................................................... 545 Schill Imre dr. és Weiss István dr.: Adatok a respiratiós vizsgálatok methodikájához. II. ................................................. 554 Skrop Ferenc dr.: A virulens és avirulens baktériumok elektro­phoresise .......................................................................................... 246 Skrop Ferenc dr.: Elektrofestékekkel kezelt baktériumok agglutinogen hatásának változása napfény behatására .... 249 Stefancsik Szilárd dr.: A terhesség alatt csökkent N-kiiirítés kérdéséhez ...................................................................................... 156 Steiner Béla dr. és Henselmann Sámuel dr.: A szénhydrat- és phosphatanyagcsere közötti összefüggésről ............................. 590 Surányi Lajos dr.: Lipoidok biológiai és immunitástani jelen­tősége ................................................................................................ 125 Surányi Lajos dr.: A colibaeillusok cukorbontása és csillószáma 531 Surányi L,ajos dr.: Lipoidos táptalajok baktériumok tenyész­tésére ................................................................................................ 560 Surányi Lajos dr. és Járná Leó dr.: A cholesterin befolyása a kísérleti anaphylaxiára .................................................................. 564 Szelőczey János: Coffein hatása a colloidok vízmegkötő- képességére ...................................................................................... 626 A XXVIII. KÖTET TARTALMA. 111

Next

/
Thumbnails
Contents