Magyar Orvosi Archivum 29. (1928)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ: DR VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. »Pázmány Péter« tud.-egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: DR- ISSEKUTZ BÉLA DR MANSFELD GÉZA a magy. kir. »Ferenc József« tud.-egyetem a magy. kir. »Erzsébet« tud. egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DR- BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. »Tisza István« tud.-egyetem ny. r. tanára ÚJ FOLYAM XXIX. KÖTET. KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST. 1577—1927. — (DR. CZAKÓ ELEMÉR).

Next

/
Thumbnails
Contents