Magyar Orvosi Archivum 30. (1929)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITII ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ: DR VÁMOSSY ZOLTÁN a, kir. magy. »Pázmány Péter« tud.-egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: DR ISSEKUTZ BÉLA DR-MÁNSFELD GÉZA a magy. kir. »Ferenc Józsefe tud.-egyetem a magy. kir. »Erzsébet« tud.^egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DR- BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. »Tisza István« tud.-egyetem ny. r. tanára ÚJ FOLYAM XXX. KÖTET. 1929. KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRŰT 6. SZÁM.

Next

/
Thumbnails
Contents