Magyar Orvosi Archivum 30. (1929)

A XXX. KÖTET TARTALMA: Ambrus György dr.: Pajzsmirigymentes, továbbá normális és pajzsmirigy mentes, de előzőleg thyroxinnal kezelt macskák szívének cukorfogyasztása ............................................................... Barta Ödön dr., Marton István'dr. és Pelláthy István dr: A táp­lálótalaj vegyhatásának “befolyása a tenyésző szövetekre __ B odnár János dr. és Szép Ödön: A higany ultramikromeghatá­rozása ....................................................................................................... Cecil Kent Drinker dr. és Wént István dr.: A tengerimalac pul­monalis vérkeringése anaphylaxiás shok alatt ........................ Csapó József dr.: Egészséges és beteg gyermekek vérserumónak savtartalma............................................................................................ Csomag Imre és Zemplén Béla: A bismuth hatása a vérre és a testsúlyra ................................................................................................ Dzsinich Antal dr.: Lipoidok hatása a vérképre ........................ Ernst Jenő dr.: Vízvándorlás, íftipt a rángás alapja.................... F ejér Árpád dr.: Bakteriumkivonátok véralvasztó hatása __ F őmet Béla dr.: Allergiás reactioképesség összefüggése a sav­basisegyensúllyal ................................................................................. Fritz Gusztáv dr.: Az adrenalin vérnyomást süllyesztő hatásá­nak mechanismusa ............................................................................. G aál András dr.: Cholesterin anyagcserevizsgálatok xantho­matosis essentialisnál ...................................................................... G áspár István dr.: Erdheim-féle hypophysjsvezetékdaganat hét­éves gyermekben ................................................................................. vitéz Gönc'3! István dr. és Györgyi Géza dr.: Interpolált supra­ventricularis extrasystole ............................................................... György Ede dr.: Májfunctiós zavarok chloroíommarkosis után Gulácsy Zoltán dr.: Az ingerlékenység visszatérése áramfordí­tás utón ................................................................................................ Haintz Ödön dr.: Az ephedrin hatása az adrenalin hyperglyk­aemiára ................................................................................................ Huzella Tivadar dr.: Rácsrostrendszer keletkezése és organisa­tiós jelentősége a szövettenyészetben .......................................... Huzly Imre dr.: Tanulmányok a toxicus glykomorphosisról ---­J endrassik Lóránd dr. és Antal Lajos dr.: A ccncentratiováltc­zás pharmakologiája. VI. közlemény .................................... ... J endrassik Lóránd dr. és Czilóe Antal dr.: A ccncentraicválto­zás pharmakologiája. VII. közlemény ................................... L enart György dr. és Biró István dr.: Isoagglutinatio az újszü­löttnél és az ikterus neonatorum ................................................ L ukács József dr.: Az insulin és adrenalin hatása a liqucr cere­brospinalis cukortartalmára ........................................................... M ansfeld Géza dr.: Az ingerület és a narkosis „minden avagy semmi" törvényéről ......................................................................... M eczner László dr.: Adatok a májfunctio vizsgálatához ............. M észáros Gábor dr.: Az alsó végtag duzzadása a gyermek­ágyban .................................................................................................. M iskolczy Dezső dr.: A schisophrenia kórszövettanarol ............. L aj) 125 575 187 252 270 489 604 97 609 210 414 598 57 67 227 551 277 527 498 . 1 . 9 262 591 390 215 448 195

Next

/
Thumbnails
Contents