Magyar Orvosi Archivum 31. (1930)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ : DR VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. ..Pázmány Péter" tud.-egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK : DR ISSEKUTZ BÉLA DR MANNSFELD GÉZA >a magy. kir. „Ferenc József" tud.-egyetem a magy. kir. „Erzsébet" tud.-egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DR BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. „Tisza István" tud.-egyetem ny. r. tanára _________________ÚJ ÉVFOLYAM XXXI. KÖTET 1930. C ENTRUM KIADÓVÁLLALAT R.-T. BUDAPEST. IX KÖZTELEK-UTCA 1 SZÁM I * „l s'*' -V

Next

/
Thumbnails
Contents