Magyar Orvosi Archivum 32. (1931)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARiSCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ DR VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. „Pázmány Péter" tjd.-egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK : DR 1SSEKUTZ BÉLA DR MANNSFELD GÉZA a magy. kir. „Ferenc József" tud.-egyetem a magy. kir. Erzsébet tud.-egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DR BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. „Tfsza István" tud.-egyetem ny r. tanára ÚJ ÉVFOLYAM XXX11. KÖTET 1931. CENTRUM KIADÓVÁLLALAT R.-T. BUDAPEST. IX.. KÖZTELEK-UTCA 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents