Magyar Orvosi Archivum 33. (1932

1932/1. füzet

<' • — ~ ■ " , • I ly r\ * .a o Dl ±<CO MEGJELENIK ÉVENTE 6 FÜZETBEN. 1932. ÚJ ÉVFOLYAM XXXIII. KÖTET. 1. füzet MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MITDEUTSCHEK ZUSAMMENEASSUNG WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI ^ Á A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL : . a - ,'/• - V, SZERKESZTŐ: ■[ DR VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. ^Pázmány Péter® tud.»egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: DK' ISSEKUTZ BÉLA DR- MANSFELD GÉZA * magy. kir. »Fercnc Józsefe tud..«egyetem a magy. kir. ^Erzsébet® tud.*egyet«m j ny. r. tanára ny. r. tanára I I ’w DR BÉLÁK SÁNDOR ú a magy. kir. »Tisza István® tud.*egyetero ny. r. tanára Előfizetési díj egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egy füzet 2 pengő. 1 ^ Hunyadi János természetes keserűvíz. Nem rosszízű É HfKhflitífcrfl ^0-150 g biztosan és mégis enyhén hat heveny IIQolIfljlflOl Q gyomor-bélhurut, vagy székrekedés esetében. fIPrÍV<)nQnDlf KO-300 g kitűnő vértolulásoknál, alhasi vér­iül llQIIOIIlm bőségnél, hvpertoninál, nephrosklerosisnál, IVlílf ílTlí tlrllf 50-50 g mennyiséget felhígítunk egy csésze ITUMIIQIIQ IV meleg vízre idült gyomorhurutnál, az epe- -•ífMA&fr i utak bántalmainál, legyengüli betegek székrekedésénél, elhízásnál, diathesiseknél és aranyeres bántalmaknél. a világ legkiválóbb owosai ajánlják. Saxlehner András, Budapest. L—j Kiadásért felelős: Dr. Vámossá Zoltán, ■ 1 _ j| I08YV1-: t] ;

Next

/
Thumbnails
Contents