Magyar Orvosi Archivum 34. (1933)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES - HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ DK VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. „Pázmány Péter" tud.-egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTÖK : DR ISSEKUTZ BÉLA DR- MANNSFELD GÉZA a magy. kir. „Ferenc József" tud.-egyetem a magy. kir. Erzsébet tud.-egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DR BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. „Tisza István" tud.-egyetem ny. r. tanára ÚJ ÉVFOLYAM XXXIV. KÖTET 1933. ________________ C ENTRUM K1ADÓVÁLLAT R.-T- BUDAPEST IX.. KÖZTELEK-UTCA I.

Next

/
Thumbnails
Contents