Magyar Orvosi Archivum 35. (1934

50123 XXXV. KÖTET TARTALMA: Oldal Berencsy Gábor: A C02 belégzés hatása az állatok elektrokardio­grammjára — — — — — — — — — — 284 Beznák Aladár: A parasympathicus idegek autakoid activitásá­nak mechanismusáról — — — — — — — •— 19 Beznák Aladár és Sarkady László: A munkai hatása fehér patká­nyok növekedésére és szerveinek súlyára — — — — 97 Bodon György: Adatok a bacillus pyocyaneus antigén szerkeze­tének ismeretéhez — — — — — —* — — — 371 Deutsch László: Az emberi test elektromos ellenállására vonat­kozó vizsgálatok — — — — — — — — — 75 Ernst Jenő és Truka Jolán: Tejsavmeghatározás vérben — — 386 Faragó Ferenc: Frankéi—Welch-bacillus jelenléte és jelentősé­ge a gümőkórog, folyamatokban — — — —- — — 176 Faragó Ferenc: A Frankéi—Welch-ibacillus antigén sajátságai 182 Faragó Ferenc: Frankéi—Welch-bacillus dissociatiós jelensé­geinek vizsgálata — — — — — — — — •— 305 Fazakas Sándor: A kötó'hártyáról, szaruhártyáról, szemhéjszél­ről és a könnyutakról kitenyésztett gombákról — — — 325 Fazakas Sándor: Keratomycosis periconica — — — —: •— 332 Fazakas Sándor: Akrostalagmusos kerato- és Meibommycosis 337 Fazekas I. Gyula és Bacsich Pál: A fehérvérsejtek lipoidtartal­mának változása égési sérülések esetén — — — — — 298 Fazekas I. Gyula és Wagner K.: A vér zsírtartalmának változása 1 kísérleti ammóniák mérgezésben — — — — — — 493 Beznák Aladár: Tartós „antieoman“-ozás hatása a cukoranyag­csere néhány jellemző reac fi ójára — — — — — — 161 Gagyi József: Belső elváltozásé szervek morphologiai vizsgálata tetanusban — — — — — — — — -— — — 432 Gagyi József: Hypophysis elváltozások diphtheria-intoxicatio esetén — — — — — — — — —- — — — 441 Gajzágó Dezső: Adatok a lépfene bacillus spóráinak élettarta­máról — -— — — — — — — — — — —- 68 Aldo Gandellini: Összehasonlító vizsgálatok a Neisser-, vala­mint a Gutstein és Neisser-féle diphtheriafestési eljárásokkal 137 Aldo Gandellini: A bakteriológiai diphitheria-diagnosisban előfor­duló késői (48 óra) positiv esetekre vonatkozó vizsgálatok 140

Next

/
Thumbnails
Contents