Magyar Orvosi Archivum 36. (1935)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTŐ: Dk VÁMOSSY ZOLTÁN a klr. magy. „Pázmány Péter* tud.-egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: DR- ISSEKUTZ BÉLA DR- MANSFELD GÉZA a magy. kir. „Ferenc József* tud.-egyetem a magy. kir. „Erzsébet* tud.-egyetem ny. r. ny. r. tanára tanára DR- ORSÓS FERENC a magy. kir. „Tisza István* tud.-egyetem ny. r. tanára ÚJ ÉVFOLYAM XXXVI. KÖTET 1935. ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents