Magyar Orvosi Archivum 38. (1937)

Előfizetési díj egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egy füzet 2 pengő; Hunyadi János természetes keserűviz. Nem rosszízű 50-150 g biztosan és mégis enyhén hat heveny -IIQOIIQJIŰOIU gyomoi bélhurut, vagy székrekedés esetében. npriViUHfiak ^00 g kitűnő vértolu'ásoknál, alhasi vér- Uul liailOltaá bőségnél, hypertoniánál, nephrosklerosisnál Ivókúrának ^0-50 g mennyiséget felhígítunk egy csésze liUiVUl QIIHIV meleg vizre idült gyomorhurutnál az epe- utak bántalmainál, legyengült betegek székrekedésénél, el­hízásnál, diathesiseknél és aranyeres bántalmaknál. JZ világ legkiválóbb ovvosai ajánlják. Saxlehner András, Budapest. MEGJELENIK ÉVENTE 6 FÜZETBEN. 1937.ÚJ ÉVFOLYAM XXXVIII. KÖTET l füzet. MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MITDEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG W1TH ENGLISH SUMMARY KIADJAK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSA1 A NAGYMÉLT. VÁLLAS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTŐ: DR VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. »Pázmény Péter« tud.-egyelem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTÖK : DR ISSEKUTZ BÉLA DR- MANSFELD GÉZA a magv. kir. »Fereno József« tud - egyetem a magy. kir. »Erzsébet« tud.-egyelem ay. r. tanára ny. r. tanára D9- JENEY ENDRE a magy, kir. „Tisza István** tud.-egyetem nv. r. taná-n v r-K

Next

/
Thumbnails
Contents