Magyar Orvosi Archivum 43. (1942)

1942/6. füzet

50123 MTEG^JÉÜÍNHK ÉVENTE 6 FŐZETBEN 1942. ÚJ ÉVFOLYAM XLIII. KÖTET. 6. füzet ..................... - I ----­M AGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES MEDIZINISCHES ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG HUNGÁRIÁN MEDICAL ARCHÍV WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZűkTATÁSÜGYI M^ÉItcRIU%JÁMOGATAS^KS> \ \. ­SZERKESZTŐ Dr. VÁMOSSY ZJ a kir. magy. .Pázmány Pitére tud. egy. ny. ? V MEGBÍZOTT társszerkesztők I Dr. MfSKOLCZY DEZfiŐ Dr. MANSFELD GÉZA a magy. kir^ferenc Józsefe tud.egy.n/r.JeyiaííK^a magy.kir.sErzsébetc tud.egy.ny. r. tanóra Dr. JENEY ENDRE ^££>®*^BALÓ JÓZSEF a magy. kir. »Tisza Istvánt iud. egy. a&J^.^kjfr?^tdorthy Miklóst tud. egy. KÜLÖNBÖZŐ (X|/í;CUSFEt»^É^^5^ j»P NAGYHATÉKO/YSAa© '! ULTRASEPTYSnkö*. 2- (p-aminabenz,olsulfj io és 24 tabletta (0-5 gramm), S'wagialjí tI-° grjíínm) 6 ampulla 2 kem (0-40 gramm), 5 supp'FtsitpViuftf ff Pnlvis pro receptura * \£jlifjzík?

Next

/
Thumbnails
Contents