Magyar pályázatok - A budapesti sárosfürdő pályatervei, 1905. január (3. évfolyam, 1. szám)

r cß = MAG9AR ÉPÍTŐ = RÉSZUÉN9TÁRSULAT Budapest, Váci-tjSrfit 76. o Működési köre;ut-, vasut­— ... és vízépítés; " foVárosi Is VidSKi Hoz- és magánépiileteK finaiicirozása, jelzálog­kölcsönök megszerzése, amortisatiók leszámítolá­sának átvétele, vállalko­zóknak és építőmesterek­nek vállalkozó és építési ----- hitel nyújtása. —~ Ké szséggel szolgál bármiféle -------felvilágosítással. BLOCKHER J. SZOBRÁSZ Budapest, Vili., Eujza-ntca 7. sz. L_ RÉSZIT: gyps-, cement-, ® kő-, műkő-, majolika és és terracotta szobrász-mun­kákat. — Költségvetésekkel és tervekkel szívesen szol­gál. — Vidéki megrendelé­seket gyorsan és pontosan 1 1 eszközöl. -------­P OSNER FERENC Vízvezeték-, légszesz-, csatornázási vállalkozó. & ___ EPULET- ES = _ BUDAPEST, Vili., BAROSS-UTCA 118. DÍSZMŰ-BÁDOGOS. ua yp OROlSHan és KOPPOD, budait, Pl. kér., mezei- és iPGRonsuefiK ayrtro. f£liSÓ ERDŐSOR 24., 1. Gyár: Szt.-Uörincz-iigaraló (Budapest mellett). (GflDRÁSSy-Úe SAROK 88.) MOLNÁR LAJOS TAKARÉKTŰZHELYKÉSZITŐ BUDAPEST Táj Kertészet. |j Park, kert stb. berendező- |í (p seket, erre vonatkozó költ- (p ÍP ségvetések kidolgozását stb. vt/ elvállalja Koehler Frigyes ijt y!/ tájkertész, Budapest. Kerti 0/ technikai iroda: Damjanich- W ^ utca 47. 1., 8. A legnagyobb y\l állami díjakkal kitüntetve. II » Q M lli o ^ % a~> u. LU w Q£ n UJ -o — S a. 3 < * o. « X LU Q UJ Z LU ŰQ z z < h­H D O

Next

/
Thumbnails
Contents