Magyar Építőművészet 7. (1909)

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET SZERKESZTI FÜHRER MIKLÓS o o o MEGJELENIK MINDEN HÓBAN ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ESZTENDŐRE 24 KORONA EGYES FÜZET ÁRA 3 KORONA 1909 VIMK SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VII., WESSELÉNYI-UTCA 35. BUDAPEST-“PÁTRIA” ÍROD. váll. és nyomdai részv.-társ. nyomása 1910

Next

/
Thumbnails
Contents