Magyar Építőművészet 8. (1910)

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET SZERKESZTI FÜHRER MIKLÓS o o MEGJELENIK MINDEN HÓBAN ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ESZTENDŐRE 24 KORONA EGYES FÜZET ÁRA 3 KORONA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VII., WESSELÉNYI-UTCA 35. BUDAPEST PÁTRIA” ÍROD. váll. és nyomdai részv.-társ. nyomása 1911

Next

/
Thumbnails
Contents