Magyar Építőművészet 10. (1912)

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET SZERKESZTI FÜHRER MIKLÓS O o o MEGJELENIK MINDEN HÓBAN 1912 X-IK ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ESZTENDŐRE 24 KORONA EGYES FÜZET ÁRA 3 KORONA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, IV. KÉR., VÁCZI-UTCA 56. BUDAPEST "PÁTRIA” ÍROD. VÁLL. ÉS NYOMDAI RÉSZV.-TÁRS. NYOMÁSA 1913

Next

/
Thumbnails
Contents