Magyar Repülő, 1948. január-február (2. évfolyam, 1-2. szám)

1948-01-01 / 1. szám

//. évfolyam Budapest, 1948. január hó 7. szám A vitorlázó repülés A vitorlázó repülés eleme a levegő. Ez a sport terephez s főleg légköri viszonyokhoz kötött. Ez volt az ok, hogy a háború után alig kultiválták. A nagyközönség és a napi sajtó kevesebb figye­lemre méltatta, mint a többi sportágat, főleg azért, mert nem voltak kiemelkedő eredményeink. Nem vette figyelembe a békeszerződésig való meg- I kötöttségünket. Ma a vitorlázó repülés már any- nyira túlnőtt az egyéni sport keretein, hogy tömegsporttá, sőt valóságos mozgalommá vált. Belső értékével, tartalmával mindenkinek tisz­tában kell lenni, különösen annak, aki a vitorlázó repülést maga is műveli. A vitorlázó repülésnek gyakorlati és ideális értékei vannak, amelyek egymástól elválasztha­tatlanok. Ezek pedig a tudományos kutatás szol­gálatában végzett légköri működés, mert a vitor­lázó repülés kiválóan hasznos eszköze a légköri kutató munkának. így az aero energitikai vizs­gálatoknak, hasznosságának főcélja az ifjúság nevelése. A vitorlázó repülés előfeltétele az emelkedő légáramlás. A repülőnek ismernie kell a légkört, tisztában kell lennie ezeknek a folyamatoknak törvényszerűségével. Tudnia kell, hogy azok mi­lyen befolyást gyakorolnak a repülésre. A vitor­Tasnády L. ,,MADISZ“ egyik jól sikerült gépe.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents