Magyar Sakkvilág, 1917. április - 1918. március (5. évfolyam, 1-26. szám)

1917-04-08 / 1. szám

V. évfolyam. Budapest, 1917 április 8. 1. szám Magyar Sakkvilág (UNGARISCHE SCHACHWELT) A BUDAPESTI SAKK-KÖR HIVATALOS LAPJA Megjelenik kéthetenként. Elöfizeiési ára egy évre 20 K, félévre 10 K. Egyes szám ára 90 fillér. Erscheint zweiwöchentlich, teilweise deutsch. Abonnementspreis ganzjährig*20 K, halbjährig 10 K. A SAKKOZÓKHOZ! A „Magyar Sakkvilág“ mai száma uj vezetés alatt jelenik meg. A Gajdos János érdemes alapításának sorsát kezünkbe vettük. Túlestünk elhatározásunk következéseinek mérlegelésén. Természetes, hogy ez min­denek inkább volt mondható, mint könnyűnek. Még a békés időkben is állandó balvégzet fátuma lebegett a magyar sakkirodalmi vállalkozások felett. Évtizedes fátum, melyet a sakkozásnak a laikus világban elfoglalt hely­zete teremtett, a magyar sakkozó közönségnek pozitív közömbössége, vagy épen negatív tevékenysége pedig megpecsételt. Ha mindehhez még a háborús viszonyoknak sakkélet sorvasztó hatása hozzáadó­dik, úgy természetes, hogy egy az eddigiekhez képest nagystílű szaklap megteremtését még a legoptimistább itéletü sakkozó is merész vállalkozásnak fogja minősiteni. Ez igy is van s mi e lap ujjáteremtésével nemcsak a magyar sakkirás régibb, vagy eredendő akadályai ellenében, hanem a háborús fásultság uj hátrányával is felvettük a küzdelmet. Mi e meghatványozott nehézségek ellenébe csak sakkozói fanatizmusunkat sze­gezhetjük ; azt a fanatizmust, melynek tulajdonsága, hogy minden külső akadály csak növeli belső tartalmát: a sakkozás szeretetét, a sakkozók mikrokoszmoszához való tartozás érzetét. Egyetlen uj segítő tényezőre mégis számítunk: sakkozóinknak megnövekedett érett­ségére, tisztultabb ítéletére a sakkélet és irodalom kérdéseiben. Hisszük, hogy egyre na­Főszerkesztő: MARÓCZY GÉZA Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII-, Károly király-ut 3, II. 10, Tel. 27-66 Felelős szerkesztő : ABONYI ISTVÁN

Next

/
Thumbnails
Contents