Magyar Sakkvilág, 1942 (27. évfolyam, 1-12. szám)

Tallózás az emlékek farka mezőin . . .* in. Irta: Dr. Szilárd Leó * L. Magyar Sakk világ 1940. évf. 130. 1. és 1941. évi. 43. és 66. lapjait Az utolsó fordulóban Spielmann és Tarrasch szabad volt, Rubinstein győzött Nimzovics ellen. Ekkor az állás az élen ez volt: Spielmann 12 (függővel), Nimzo- vics 12, Rubinstein 11 % (függővel), Tarrasch 11%. Minden a Spielmanu— Rubinstein-játék kimenetétől függött. Spielmann idegei összeroppantak, Rubin­stein nyert és ezzel övé lett a babér. Rubinstein Akiba 12l/2 egységet ért el (8:2:9 = 65.79%), a II—III. díjat Nimzovics Áron és Spielmann Rezső osztotta 12 ponttal (8:3:8 = 63.16%). A IV. helyen Dr. Tarrasch kötött ki HV2 (9:5:5 — 60:53%). A további sorrend Dr. Perlis (10), Marshall (9%), Dims (8%), Schlechter és Teichmann (8), Leonhardt (5) volt. A díjtalanok igazolják a ver­seny erős voltát. Pőstyén. Hazánkban a millénium óta nem rendeztek nemzetközi mester- versenyt. Annál értékesebb a pőstyéni fürdőigazgatóság elhatározása, hogy a gyönyörű vágvölgyi fürdő falai közé hívja a nemzetközi mesterek színe-javát. A 14 neves külföldi mellett ott találjuk a magyar sakkozás 4 kiválóságának nevét is. Balta Zoltán, Borász Zsigmond, Breyer Gyula és Sterk Károly vette fel ellenük a küzdelmet. A verseny igen érdekes lefolyású volt. A 3. forduló után Marshall és Rubinstein vezetett 13) Schlechter, Spielmann és Yates (2Vs) előtt. A 6. napon tömörült a vezetők gomolya. Alapin, Duras, Rubinstein, Spielmann volt az élen (4). Balia, Lowtzky, Marshall, Schlechter (3V2), Breyer (3 és függő), Sterk, Teichmann, Yates (3) követte az élcsoportot. A 7. fordulóban a Salwe— Rubinstein-játék nem fejeződött be, a vezetést Spielmann egyedül vette át. Ami­kor a 10 forduló után a függő játékokat befejeztek, a helyzet a következőképen alakult: Rubinstein 8, Duras 7%, Alapin, Spielmann 7, Bállá, Lowtzky, Schlechter, Teichmann 5%, Breyer, Marshal'. Sterk 5. Ettől kezdve Rubinstein fokozatosan elhúzott. A 15. forduló végén 13 pontjával már 3 egységgel előzte meg a hozza legközelebb állókat: Spielmann (10), Duras, Marshall (9V2), Schlechter 9, Alapin, Bállá, Teichmann (8V2), Breyer (8), Sterk. (7%). A versenyt végül is 14 ponttal az orosz Rubinstein nyerte (12:1:4 = 82 36%), II. lett Spielmann 11% ponttal (7:1:9 = 67.65%), III. Marshali IOV2 (7:3:7 = 61.76%), IV—VI. díjas Duras, Schlechter, Teichmann 10 egységgel. Utánuk két magyar következett: Bállá Zoltán (5:3:9) és Breyer Gyula (7:5:5). Mindkettő 5ő.88%-ot mutathat fel. A IX—XI. díjat Alapin, Salwe és Sterk Károly osztotta 9—9 egységgel. Sterk ered­ménye 5:4:8 = 52.94%. Borász Zsigmond a londoni Yates-szel a 12—-13. helyre jutott. Teljesítménye 3:8:6 = 35.29%. A magyarok kiváló sikereket értek el. Bállá Zoltán áldozatai közt Alapint, Teichmannt találjuk, Breyer a többek között Leonhardtot, Salwet és Yatest verte meg, Sterk Durast, Marshallt és Yatest terí­tette ki, Barász Leonhardt és Marshall skalpját szedte le. Magyar mestereink mindenképen beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Boroszló. A német sakkszövetség 18. kongresszusának mesterversenye érde­kes, fordulatokban gazdag volt. Különösen a végküzdelem volt izgalmas. A 18 versenyző mester között ott volt Burn, Duras, Marshall, Mieses, Rubinstein, Schlechter, Spielmann, Tarrasch és Teichmann. Ott volt a magyar színek kép­viseletében Bállá Zoltán, Barász és Breyer. A versenyen eleinte Rubinstein veze­tett, ak he/ egy időre Cohn és Marshall, csatlakozott. A 8. forduló után Marshall állt az élen (61, utána Tarrasch (5% és függői, Rubinstein (4V* és 2 függői. Duras, Teicbmann (4% és 1—1 függő) Barász, Cohn, Schlechter .,4V«) követ­kezett. A 9. fordulóban Tarrasch váltotta fel Marshallt és vezetett a 11. for dulóig. A 12. forduló és a függő játékok befejezése után megváltozott elől a helyzet: Rubinstein, Tarrasch, Teichmann 8V2, Marshall, Schlechter 8, Duras 7%, Barász 7 vezetett ekkor. A 13. napon Rubinstein egyedül volt az élen, de amikor (Folytatása a harmadik borítékoldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents