Magyar Szalon, 22. kötet (12. évfolyam, 1894-1895/1)

Tartalomjegyzék

TARTALOM Regények, elbeszélések, színművek, tárczák és csevegések. Oldal Oldal Bársony István: Statárium a pusztán . . . 9°9 Munkácsi Kálmán : Az őszirózsás leány . . . 7r3 Balogh Imre : A kékszemü gólya ..................... 1 093 Peteley István: Leánysors................................ 1 249 Beniczkyné Bajza Lenke: Gombostű . . . 34 Szomaházy István: Lőrincz pálvadíja . . . 5 5 Gróf Csáky Albinná: Estharang..................... I I35 Sajó Aladár: Kasszirt........................................... 775 Dénes Tibor: Szürkeség..................................... 1 238 Sziklay János : A kassai kis harang .... 789 Herezeg Ferenez : A hadapród párbaja . . . 482 Tábori Róbert: Az erénves ezredes. (Katona­Herczeg Ferenez : A várószobában .... 94 história) ................................................................ 5 79 Kisteleki Ede : Egy »akarnok«........................... 610 Turgenyev Iván : Pjetuskov. (Elbeszélés, l'ordi­Lauka Gusztáv : Ambró úr ................................ 3 95 tóttá Ambrozovics Dezső) ................................. ( Sói K ö 11 e m é nyék. 1 -leld Sándor : Nincs elhagyatva.... . . . 630 Makai Emil : Közös sors...................................... 723 ,, Négy év után . . . 1287 Palágyi Lajos : A seb ........................................... 1 26 Hanák József: Ne mondjátok. . . . . . . .13 „ „ Sokrates a börtönben . . . 551 Kisteleki Ede : Szerelem pályája . . . . . 113 „ „ A magyar nyelv..................... 12 89 Koroda Pál : Vallomások...................... • ■ • 479 Prém József: A lányka első szíve vágya . . 927 Holtai Virgil: Bölcsődnél állok . . . 5 3^ Pulszky Ferenez: A rusbachi apácza . . . 75 ,, ,, Magányomból .... . . . 1185 Rózsa Miklós : Dráma a templomban . . . 1225 Kobold : Októberi krónika .... . . . 419 Szarvas Mariska : Kérdés...................................... 519 „ Novemberi krónika .... . . . 629 Veszeley Károly: Vágy...................................... 2 5 » Deczemberi krónika . . . ... 865 Varsányi Gyula : Autodafé................................ 1 18 ., Januári krónika...................... . . . 1105 Versényi György: A táltos leánya .... 116; Kőrös Mihály : Mikor enyém leszesz . . . . . 118 William Motherwell: Szerelemért. (Költemény. Mikler Gusztáv: Találkozás . . . . . . . 118 Fordította Prém József.) ................................ 5 91 Makai Emil : Szeptemberi krónika . . ... 173 Zboray Aladár: Mámor...................................... 1245 » „ A vis-á-vis..................... • • - 559 Zempléni Árpád : Tört remények..................... 1 67 Szerb irodalom. Brzák Dragomir : A halott rózsája .... 288 D rágás évi cs : Szerelem ........................................... 350 D arvitscho Henrik : Perla..................................... 323 Gisics Gy. Milován : A szerb kir. nemzeti szín­ház ........................................................................... 307 Jovanovics Szlobodán: Kossuth Lajosról . . 347 Jeftics J. István : A féltékenység...............................378 J ovánovics Jován Zmaj : A lepke .... 263 Kosztics Lázó : Minadir..................................... 3.(6 M atyasits István: III. Richárd király . . . 314 Skandináv Arne Garborg: A skandináv nő.....................1023 B jörnsterne Björnson : Az apa...........................1073 B jörnsterne Björnson : Vágy...........................1073 B auditz Sophus : Gyógyszerész és doktor . . 1031 Matavuly Sima : Rozopek............................................278 M ilicsevics M. Gy.: Petrija ....... 302 Nusits Gy : Braniszlav lapjaiból..................................559 N enadovics Lyubomir: Az öreg molnár . . 319 Dr. Nedits Lyubomir : Az élő szerb Írókról . 266 Nikolájevits Svetomir : Szerbek és magyarok 273 Székely Béla: Szerbia..................................................239 Vukicsevics J. Ilija: A kisértés............................291 V altrovics Mihály: A szerb képzőművészet . 333 Veszelinovics Jánlc: A koma átka .... 363 irodalom. Camilla Collett: Kinek van igaza? . . . . ioii C. D. of Wirten : Beteg lányka dala . ... 1082 Ditrik Grónvold: l éi...........................................1081 Erik Bögh: Herr Sörensen................................ 9^9

Next

/
Thumbnails
Contents