Magyar Szemle 7. kötet (1929. 9-12. sz.)

Harmadik évfolyamunk kezdete: szíveskedjék előfizetését megújítani 1929 VII. kötet 1. (25.) szám MAGTCVRSZEMIE A szerkesztőbizottság elnöke GRÖF BETHLEN ISTVÁN k £ s 1 1 ÉP Co 2 O s <3 § £ SZEPTEMBER 1. A felvidéki íéíek kiaíakuíása 2. Amerikai magyarság 3. Páneurópai törekvések 4. Irodalmunk kétféíe nemzeti érzése 5. Az EgyesüíuÁílamok ifjúságának katonai nevelése 6. Az építő Németország SZOMSZÉDAINK Szocialista és kommunista ^ mozgalmak Romániában Csehek és tótok kölcsönös szemrehányásai FIGYELŐ GOGOLÁK LAJOS KUN ANDOR RUTTKAY LÁSZLÓ FARKAS GYULA CZAKÓ ISTVÁN KILIÁN ZOLTÁN JANCSÓ BENEDEK STEIER LAJOS DOMONY PÉTER * * * • * * Nagy-Britannia és Egyiptom A külföld és a magyar tudomá* nyos élet ECKHARDT SÁNDOR Egy borsodmegyei falu HEGYALJAI Kiss GÉZA A szegedi kormány utolsó napjai A neopatriotizmus Belpolitikai szemle HEGEDŰS KÁLMÁN Külpolitikai szemle OTTLIK GYÖRGY „felszabadított" Szlovenszko STEIER LAJOS Szerkeszti SZEKFÜ GYULA BUDAPEST 1929 Egyes szám ára 2-50 P £ I § ! O; Méltassa figyelmére e füzetünk borítékának utolsó oldalát

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents