Magyar Themis, 1876 (7. évfolyam, 1-54. szám)

MAGYAR THEMIS EGYETEMES JOGI KÖZLÖNY. A magyar. jogAszgyűlés napi lapja, az ungvAri ügyyédegylet, valamint a budapesti ügyvédjelöltek és joggyakornokok egylet ének KÖZLÖNYE, KAPCSOLATBAN A „DÖNTVÉNYEK GYŰJTEMÉNYÉ “-vei és az „IGAZSÁGÜGYI RENDELETEK TÁRÁ“-val. BUDAPEST, 1876. NYOMATOTT AZ »ATHENAEUM« ÍROD. RÉSZV. TÁRS. NYOMDÁJÁBAN. VI. barátok-tere 7. sz. SZERKESZTI: D\ PAYER LÁSZLÓ, ÜGYVÉD ÉS EGYETEMI MAGÁNTANÁR. v. * , #• KIADJA AZ „ATHENAEUM.“ HATODIK ÉVFOLYAM.

Next

/
Thumbnails
Contents