Magyar Tőkepiac, 1996. január (1. évfolyam, 1-22. szám)

1996-01-02 / 1. szám

<í<^jE£TC-b. AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ____________ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA 1996. január 2. Ára 112 Ft I. évfolyam 1. szám BÁT összforgalom és az USA-dollár 1996. szeptemberi határidejének elszámolóára 1995. december 27-29. között BÉT összforgalom és BUX 1995. december 27-29. között MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szerkesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lovas Attila, Budapesti Árutőzsde; Reichardt Krisztina, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi Andrásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség címe: 1075 Budapest, Madách Imre út 10. Telefon/fax: 351-2495. Kiadja: a Geoholding Rt. Geomédia Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Somoskői Gábor. A kiadóhivatal címe: 1025 Buda­pest, Napsugár lépcső 9. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 703. Lap­igazgató: Ménesi Tibor. Titkárságvezető: Kucsera Zsuzsa. Előállítja: Geoprint. Fele­lős vezető: Mátray Mihály. Terjeszti: a HÍRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Ma­gyar Posta Rt., valamint a kiadó. Előfizethe­tő: a kiadónál (1399 Budapest, Pf.: 703, tele­fon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; negyedévre 7224 Ft. Tisztelt Olvasó! Ön a Magyar Tőkepiac első számát tartja a kezében. Ez az új országos na­pilap mától kezdve átveszi az Értékpapír és Tőzsde című újság, az Állami Értékpapír és Tőzsdefelügyelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde, illetve az Árutőzsde Közlöny, a Budapesti Árutőzsde hivatalos lapjának a szerepét. A változó név bővülő tartalmat takar. A Magyar Tőkepiac az Állami Ér­tékpapír- és Tőzsdefelügyelet, a Budapesti Árutőzsde, a Budapesti Érték­tőzsde, valamint a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. hiva­talos lapjaként az értékpapír-, áru- és pénzpiacot egyaránt lefedő hírforrás­sá válik. Ez az információs orgánum lesz elsődleges megjelentetési helye mindazoknak a híreknek, amelyek közlésére a területen tevékenykedő in­tézményeket és a piaci részvevőket törvények, illetve tőzsdei szabályok kötelezik. Ily módon ebben a lapban jelenik majd meg valamennyi, a pia­cot érintő (kibocsátói, illetve intézményi) közzététel, közlemény. Napról napra részletesen közöljük a tőzsdei (értékpapír- és határidős piaci) forgal­mi adatokat, a tőzsdén kívüli kereskedésről szóló összegzéseket, a letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok listáját, illetve mindazokat a közle­ményeket, amelyekre törvények, illetve szabályzatok ugyan nem kötelezik a tájékoztatókat, de közlésüket fontosnak tartják. A Magyar Tőkepiac közlöny. Elsődleges feladata az előbb felsorolt hiva­talos információk közreadása. Amennyiben azonban az adott terjedelem lehetőséget nyújt rá, az egyes részpiacokat leíró statisztikák, a területhez kapcsolódó eseménynaptárak, illetve egyéb tájékoztató információk (mint például kontraktusleírások, alkalmazott kódrendszerek) megjelentetését is tervezzük. Bízunk abban, hogy a Magyar Tőkepiac elődeihez hasonlóan, de még hatékonyabban látja el a szükséges információkkal a pénzvilág tagjait. Sikerekben gazdag új évet kíván Németh Teréz Katalin főszerkesztő TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK 80 436/1995. A Cashline Kft. bírságáról .....................................................2 40 058/1995. Engedély a Codex Rt. értékpapír-bizományosi tevékenységére ............................................................................................3 70 091-3/1995. Az Allied Rt. üzletszabályzatának módosítása..................3 KÖZLEMÉNYEK Értékpapír-előállításra felhatalmazott nyomdák..........................................3 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK Az Epigraf Rt. alapszabály-módosítása ........................................................4 Az MC Faktor Kft. részvénytársasággá alakulása .......................................4 (folytatás a második oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents