Magyar Tőkepiac, 1996. február (1. évfolyam, 23-43. szám)

1996-02-01 / 23. szám

/ ofíExTO* AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE _____________ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA______________ 1996. február 1. csütörtök Ára 112 Ft I. évfolyam 23. szám CESI 1107,82 (+16,04; 1,47%) BAT összforgalom és az USA-dollár 1996. szeptemberi határidejének elszámolóára 1996. január 25-31. között BET ossztorgalom es BUX 1996. január 25-31. között MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Csonka Ilona, Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szer­kesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lo­vas Attila, Budapesti Árutőzsde; Reichardt Krisztina, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi Andrásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség cí­me: 1075 Budapest, Madách Imre út 10. Te- lefon/fax: 351-2495. Kiadja: a Geoholding Rt. Geomédia Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Somoskői Gábor. A kiadóhivatal cí­me: 1025 Budapest, Napsugár lépcső 9. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 703. Lapigazgató: Ménesi Tibor. Titkárság- vezető: Kucsera Zsuzsa. Előállítja: Geoprint. Felelős vezető: Mátray Mihály. Terjeszti: a HÍRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., valamint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Budapest, Pf.: 703, telefon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; ne­gyedévre 7224 Ft. TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK 80437/1996. A Solinvest Kft. bírsága ............................................................2 110 5002-5/1996. A Hunnia Alap nyilvántartásból való törlése ...............2 30 004/1996. A BÉT módosított Bevezetési és forgalomban tartási szabályzatának jóváhagyása ......................................................................3 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELEK A 6 hónapos DKJ III. sorozatának 1996. február 8-i aukciója .................3 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK A Bristol-Myers Squibb Со. tájékoztatása a Pharmavit részvények megvásárlásáról ............................................................................................3 A Pharmavit Rt. közleménye a január 31-i rendkívüli közgyűlés határozatairól...............................................................................................4 Az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. részvényeinek átalakítása...............6 A Prémium Befektetési Alap nyíltvégűvé alakítása......................................6 KÖZZÉTÉTELEK Az OTP 1. Értékpapír Alap hozamfizetése ...................................................6 A 3 hónapos DKJ 1996. január 31-i aukciója.................................................6 BEFEKTETÉSI ALAPOK Nyíltvégű befektetési alapok........................................................................ 7 BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE PÉNZPIAC ......................................................................................................8 GABONAPIAC ...............................................................................................9 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE LETILTÁS ÉS SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁS ...............................................11 KÖZLEMÉNYEK A BorsodChem Rt. részvényeinek tőzsdei bevezetése..............................12 Tájékoztató a Közép-európai Részvényindex (CESI) számításáról és publikálásáról.............................................................................................12 A Közép-európai Részvényindex (CESI) kosarának felépítése..................13 A Közép-európai Részvényindex (CESI) értékei 1995. június 30.-1996. január 31. között...............................................14 TŐZSDEI ÜZLETKÖTÉSEK ......................................................................15 TŐZSDENAPI FORGALOM........................................................................19 HATÁRIDŐS PIAC .....................................................................................23 KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HATÁRIDŐS ELSZÁMOLÁSOK Nyitott kötésállomány..................................................................................24

Next

/
Thumbnails
Contents