Magyar Tőkepiac, 1996. április (1. évfolyam, 64-84. szám)

1996-04-01 / 64. szám

AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ___________ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA___________ 1996. április 1. hétfő Ára 112 Ft I. évfolyam 64. szám és az USA-dollár 1996. szeptemberi határidejének elszámolóára 1996. március 25-29. között 1996. március 25-29. között CES1:1272,51 (+11,14; +0,88%) MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Csonka Ilona, Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szer­kesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lo­vas Attila, Budapesti Árutőzsde; Reichardt Krisztina, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi Andrásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség cí­me: 1075 Budapest, Madách Imre út 10. Te­lefon: 351-2495; fax: 351-2496. Kiadja: a Geoholding Rt. Geomédia Lap- és Könyvki­adó. Felelős kiadó: Somoskői Gábor. A kiadóhivatal címe: 1025 Budapest, Nap­sugár lépcső 9. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 703. Lapigazgató: Ménesi Tibor. Titkárságvezető: Kucsera Zsuzsa. Előállítja: Geoprint. Felelős vezető: Mátray Mihály. Terjeszti: a HlRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., vala­mint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Budapest, Pf.: 703, telefon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; negyedévre 7224 Ft. TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK 20 297-2/1996. Az Aquincum Kárpótlási Jegy Befektető Rt. részvénykibocsátási tájékoztatója módosításának jóváhagyása.......... 2 20 305-1/1996. A Sky Sportcentrum Rt. részvénykibocsátási tájékoztatója módosításának jóváhagyása ............................................ 2 20 306/1996. A Nyír-Invest Kárpótlási Jegy Befektető Rt. részvénykibocsátási tájékoztatójának jóváhagyása ............................. 3 33 005-10/1996. A KELER Rt. módosított értéktári és értékpapírszámla-vezetési szabályzatának jóváhagyása ..................... 3 33 007-7/1996. A KELER Rt. „Díjszabályzatba módosításának jóváhagyása ................................................................... 4 33 010-5/1996. A KELER Rt. „Állampapír OTC és Giro miatti tranzakciók elszámolási szabályzatba módosításának jóváhagyása . . 4 70 065-5 /1996. A Creditanstalt Értékpapír Rt. módosított üzletszabályzatának jóváhagyása........................................................... 4 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELEK A 6 hónapos DKJ VII. sorozatának 1996. április 4-i aukciója ................. 5 A 12 hónapos DKJ VII. sorozatának 1996. április 5-i akciója................... 5 A Nyír-Invest Kárpótlási Jegy Befektető Rt. részvényei........................... 6 Az Aquincum Kárpótlási Jegy Befektető Rt. részvényjegyzési időszakának megváltozása ..................................................................... 6 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK A The Bank of New York tulajdoni részesedésének növekedése a BorsodChem Rt.-ben ............................................................................ 7 A Démász Rt. állásfoglalása a Szegedi Önkormányzat által a Szegedi Városi Bírósághoz benyújtott keresettel kapcsolatban........ 7 KÖZZÉTÉTELEK A Globus Konzervipari Rt. közgyűlési meghívója.................................... 7 A Magyar Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt. közgyűlési meghívója .......... 8 A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. közgyűlési meghívója................. 8 A Nyír-Invest Kárpótlási Jegy Befektető Rt. alakuló közgyűlési meghívója..................................................................10 BEFEKTETÉSI ALAPOK Nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközértéké.......................................10 BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE PÉNZPIAC....................................................................................................11 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE TITKÁRSÁGVEZETŐI HATÁROZATOK 58/1996. Az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetése......................................................................................13

Next

/
Thumbnails
Contents