Magyar Tőkepiac, 1996. május (1. évfolyam, 85-105. szám)

1996-05-02 / 85. szám

és az USA-dollár 1996. szeptemberi határidejének elszámolóára 1996. április 24-30. között BET összforgalom és BUX 1996. április 24-30. között CESI: 1347,74 (-2,56; -0,19%) MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Csonka Ilona, Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szer­kesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lo­vas Attila, Budapesti Árutőzsde; Reichardt Krisztina, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi Andrásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség cí­me: 1075 Budapest, Madách Imre út 10. Te­lefon: 351-2495; fax: 351-2496. Kiadja: a Geoholding Rt. Geomédía Lap- és Könyvki­adó. Felelős kiadó: Somoskői Gábor. A kiadóhivatal címe: 1025 Budapest, Nap­sugár lépcső 9. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 703. Lapigazgató: Ménesi Tibor. Titkárságvezető: Kucsera Zsuzsa. Előállítja: Geoprint. Felelős vezető: Mátray Mihály. Terjeszti: a HÍRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., vala­mint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Budapest, Pf.: 703, telefon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; negyedévre 7224 Ft. TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK Az OTP Bank Rt. közleménye..................................................................... 2 A Magyar Filmiroda Rt. alaptőke-csökkentése.......................................... 2 KÖZZÉTÉTELEK A Fejértej Parmalat Tejipari Rt. közgyűlési meghívója............................. 2 Közgyűlési határozatok: Bonbon Hemingway Kereskedelmi Rt...................................................... 2 Pannon-Flax Győri Lenszövő Rt............................................................... 3 OTP Bank Rt............................................................................................... 3 Az OTP Bank Rt. alapszabály-módosítása................................................ 4 A K&H Befektetési Alapkezelő Kft. 1995. évi jelentése ........................... 5 A Reálszisztéma Befektetési Alap 1995. évi jelentése ............................. 5 A City Plus Befektetési Alapkezelő Kft. közleménye az általa kezelt befektetési alapok 1995. évi jelentéseiről.............................................. 5 A Budapest Alapkezelő Rt. közleménye az általa kezelt befektetési alapok 1995. évi jelentéseiről ................................................................. 5 Az 1 hónapos DKJ 1996. április 30-i aukciója .......................................... 5 BEFEKTETÉSI ALAPOK Nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközértéké...................................... 6 BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE HÚSPIAC ..................................................................................................... 7 PÉNZPIAC................................................................................................... 8 GABONAPIAC ..............................................................................................10 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE TITKÁRSÁGVEZETŐI HATÁROZATOK 80/1996. A Magyar Államkötvény 1998/H II. sorozatának tőzsdei bevezetése..............................................................................’................11 LETILTÁS ÉS SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁS................................................11 KÖZZÉTÉTELEK Tőzsdén kívüli értékpapír-forgalom............................................................13 KÖZLEMÉNYEK A CESl-kosár felülvizsgálata ■>.......................................................................15 TŐZSDEI ÜZLETKÖTÉSEK.......................................................................17 TŐZSDENAPI FORGALOM .......................................................................19 HATÁRIDŐS PIAC.......................................................................................21 KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HATÁRIDŐS ELSZÁMOLÁSOK Nyitott kötésállomány .................................................................................23 KÖZLEMÉNYEK A Danubius Rt. közgyűlésére, letéti igazolás iránti igények megküldésének határideje ......................................................................24 AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA 1996. május 2. csütörtök Ára 112 Ft I. évfolyam 85. szám

Next

/
Thumbnails
Contents