Magyar Tőkepiac, 1996. június (1. évfolyam, 106-125. szám)

1996-06-03 / 106. szám

AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ____________ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA____________ 1996. június 3. hétfő Ára 112 Ft I. évfolyam 106. szám BÁT összforgalom és az USA-dollár 1996. szeptemberi határidejének elszámolóára 1996. május 24-31. között CESI: 1391,83 (+17,66; +1,29%) MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Csonka Ilona, Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szer­kesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lo­vas Attila, Budapesti Árutőzsde; Reichardt Krisztina, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi Andrásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség cí­me: 1075 Budapest, Madách Imre út 10. Te­lefon: 351-2495; fax: 351-2496. Kiadja: a Geoholding Rt. Geomédia Lap- és Könyvki­adó. Felelős kiadó: Somoskői Gábor. A kiadóhivatal címe: 1025 Budapest, Nap­sugár lépcső 9. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 703. Lapigazgató: Ménesi Tibor. Titkárságvezető: Kucsera Zsuzsa. Előállítja: Geoprint. Felelős vezető: Mátray Mihály. Terjeszti: a HÍRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., vala­mint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Budapest, Pf.: 703, telefon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; negyedévre 7224 Ft. TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK 10113/1996. A Centrum Corvin kötvény tájékoztatójának jóváhagyása ............................................................................................. 2 90033/1996. Az Abbázia részvények külföldi forgalmazásának engedélye iránti kérelem elutasításáról ................................................ 2 90034/1996. A T.S. Apartman Club részvények külföldi forgalmazásának engedélye iránti kérelem elutasítása ....................... 3 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELEK Centrum Corvin kötvény ........................................................................... 3 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK A Danubius részvények megsemmisítése ................................................ 4 Az EMAB Rt. rendkívüli közgyűlési meghívója........................................ 4 A Takarék Befektetési Alapkezelő Kft. tulajdonosi szerkezetének változása ......................................................................... 4 A Veszprém-lnvest Rt. részesedésszerzése a Halász Kft.-ben................. 5 A Human Rt. saját részvényeinek eladásáról döntött ............................. 5 A MÓL Rt. tájékoztatása a TVK Rt.-vel kötött szerződés aláírásáról .... 5 KÖZZÉTÉTELEK Éves jelentések Beremendi Cement- és Mészipari Rt....................................................... 5 City Kárpótlási Jegy Befektető Rt............................................................. 5 Human Oltóanyag-termelő és Gyógyszergyártó Rt................................ 5 IBUSZ Rt.................................................................................................... 6 Szivárvány Kereskedelmi Rt..................................................................... 6 UnicbankRt............................................................................................... 6 Veszprém-lnvest Rt................................................................................... 6 Közgyűlési határozatok Deviza Factory Rt...................................................................................... 6 Domus Rt................................................................................................... 7 Fotex Rt...................................................................................................... 7 Skála-Coop Rt............................................................................................ 8 Az Árendás Rt. közgyűlési határozatai és 1995. évi jelentése................. 8 A Debreceni Bútoripari és Kereskedelmi Rt. közgyűlési határozatai és 1995. évi jelentése................................................................................. 9 A 12 hónapos DKJ 1996. május 31-i aukciója............................................ 9 A lapban megjelenő, az értékesítésre vonatkozó felhívások nyilvános ajánlatté­telnek, a rendes és rendkívüli tájékoztatások a törvényi előírásoknak megfelelő közzétételnek minősülnek. A szerkesztőség csak a 16 óráig beérkező anyagokra vonatkozóan vállalja a törvényi, illetve a szabályzati előírásoknak megfelelő 24, illetve 48 órán belüli közzétételt. BÉT összforgalom és BUX 1996. május 24-31. között

Next

/
Thumbnails
Contents