Magyar Tőkepiac, 1996. július (1. évfolyam, 126-148. szám)

1996-07-01 / 126. szám

AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ___________ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA___________ 1996. július 1. hétfő Ára 112 Ft I. évfolyam 126. szám BÁT összforgalom és az USA-dollár 1996. szeptemberi határidejének elszámolóára 1996. június 24-28. között BÉT összforgalom és BUX 1996. június 24-28. között CESI: 1454,35 (+3,27; +0,23%) MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Csonka Ilona, Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szer­kesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lo­vas Attila, Budapesti Árutőzsde; Reichardt Krisztina, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi Andrásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség cí­me: 1075 Budapest, Madách Imre út 10. Te­lefon: 351-2495; fax: 351-2496. Kiadja: a Geoholding Rt. Geomédia Lap- és Könyvki­adó. Felelős kiadó: Somoskői Gábor. A kiadóhivatal címe: 1025 Budapest, Nap­sugár lépcső 9. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 703. Lapigazgató: Ménesi Tibor. Titkárságvezető: Kucsera Zsuzsa. Előállítja: Geoprint. Felelős vezető: Mátray Mihály. Terjeszti: a HÍRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., vala­mint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Budapest, Pf.: 703, telefon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; negyedévre 7224 Ft. TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK 70086-8/1996. A Cenzor Bróker Értékpapír Forgalmazó Kft. módosított üzletszabályzatának jóváhagyása........................................ 2 70086-9/1996. A Cenzor Bróker Értékpapír Forgalmazási Kft. értékpapír-forgalmazási tevékenységének felfüggesztése ................... 2 10122/1996. A Q1K kötvény kibocsátási tájékoztatójának jóváhagyása 3 10123-2/1996. A Globex 1998 kötvény kibocsátási tájékoztatója módosításának jóváhagyása................................................................... 3 20317/1996. A Club Üdülőfalu Befektetési Rt. részvénykibocsátási tájékoztatójának jóváhagyása................................................................. 4 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELEK A QIK kötvény.............................................................................................. 4 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK A Skála-Coop Rt. hitelfelvétele................................................................... 6 Tisztségviselő-változások a MÓL Rt.-ben.................................................. 6 A BorsodChem Rt. rendkívüli közgyűlési határozatai............................. 6 KÖZZÉTÉTELEK A Kincsem kötvény IV., V. és VI. sorozatának kamatváltozása............... 7 1995. évi jelentések: Csopak Rt.................................................................................................... 8 OMKERRt................................................................................................... 8 Origo-Alfa Vezetői Tanácsadó Rt.............................................................. 8 A 12 hónapos DKJ 1996. június 28-i aukciója .......................................... 9 BEFEKTETÉSI ALAPOK Nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközértéké...................................... 9 BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE PÉNZPIAC ....................................................................................................10 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE LETILTÁS ÉS SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁS................................................12 KÖZLEMÉNYEK Az 1996. július 1-jei Tőzsdetanács-ülés napirendje...................................13 TŐZSDEI ÜZLETKÖTÉSEK ................................................................... 13 TŐZSDENAPI FORGALOM ......................................................................16 HATÁRIDŐS PIAC .....................................................................................20 A lapban megjelenő, az értékesítésre vonatkozó felhívások nyilvános ajánlatté­telnek, a rendes és rendkívüli tájékoztatások a törvényi előírásoknak megfelelő közzétételnek minősülnek. A szerkesztőség csak a 16 óráig beérkező anyagokra vonatkozóan vállalja a törvényi, illetve a szabályzati előírásoknak megfelelő 24, illetve 48 órán belüli közzétételt.

Next

/
Thumbnails
Contents