Magyar Tőkepiac, 1996. augusztus (1. évfolyam, 149-168. szám)

1996-08-01 / 149. szám

AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA 1996. augusztus 1. csütörtök Ára 112 Ft I. évfolyam 149. szám BAT összforgalom és az USA-dollár 1996. szeptemberi határidejének elszámolóára 1996. július 25-31. között BÉT összforgalom és BUX 1996. július 25-31. között MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Csonka Ilona, Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szer­kesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lo­vas Attila, Budapesti Árutőzsde; Lévai Sán­dor, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi And- rásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség címe: 1075 Budapest, Madách Imre út 10. Telefon: 351-2495; fax: 351-2496. Kiadja: a Geohol- ding Rt. Geomédia Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Somoskői Gábor. A kiadó- hivatal címe: 1025 Budapest, Napsugár lép­cső 9. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Buda­pest, PL: 703. Lapigazgató: Ménesi Tibor. Titkárságvezető: Kucsera Zsuzsa. Elő­állítja: Geoprint. Felelős vezető: Mátray Mi­hály. Terjeszti: a HlRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., valamint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Bu­dapest, PL: 703, telefon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; negyedévre 7224 Ft. TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK 110 055-3/1996. Az Imperiál Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap kibocsátási tájékoztatója és alapkezelési szabályzata módosításának jóváhagyása .................................................................... 2 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELEK A 6 hónapos DKJ XVI. sorozatának 1996. augusztus 8-i aukciója........... 2 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK A Postabank és Takarékpénztár Rt. zártkörű kölcsöntőkekötvény-kibocsátása............................................................. 3 KÖZZÉTÉTELEK A 3 hónapos DKJ 1996. július 31-i aukciója............................................... 3 A nyíltvégű Prémium Befektetési Alap hozamfizetése ........................... 3 A Baumag Tüzép kötvény kamata............................................................. 3 Az alapkezelő társaságok alapadatai ......................................................... 4 BEFEKTETÉSI ALAPOK Nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközértéké...................................... 6 BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE GABONAPIAC ............................................................................................. 7 PÉNZPIAC................................................................................................... 8 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE LETILTÁS ÉS SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁS ................................................10 KÖZZÉTÉTELEK A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 1996.1. félévi gyorsjelentése .... 11 TŐZSDEI ÜZLETKÖTÉSEK 14 TŐZSDENAPI FORGALOM .......................................................................16 HATÁRIDŐS PIAC .....................................................................................20 KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HATÁRIDŐS ELSZÁMOLÁSOK Nyitott kötésállomány .................................................................................24 CESI: 1413,72 (+2,85; +0,20%) A lapban megjelenő, az értékesítésre vonatkozó felhívások nyilvános ajánlatté­telnek, a rendes és rendkívüli tájékoztatások a törvényi előírásoknak megfelelő közzétételnek minősülnek. A szerkesztőség csak a 16 óráig beérkező anyagokra vonatkozóan vállalja a törvényi, illetve a szabályzati előírásoknak megfelelő 24, illetve 48 órán belüli közzétételt.

Next

/
Thumbnails
Contents