Magyar Tőkepiac, 1996. október (1. évfolyam, 190-211. szám)

1996-10-01 / 190. szám

AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ___________ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA___________ 1996. október 1. kedd Ára 112 Ft I. évfolyam 190. szám és az USA-dollár 1997. szeptemberi határidejének elszámolóára 1996. szeptember 24-30. között 1996. szeptember 24-30. között CESI: 1505,87 (+8,61; +0,58%) MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Csonka Ilona, Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szer­kesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lo­vas Attila, Budapesti Árutőzsde; Lévai Sán­dor, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi And- rásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség címe: 1075 Budapest, Madách Imre út 10. Telefon: 351-2495; fax: 351-2496. Kiadja: a Geohol- ding Rt. Geomédia Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Somoskői Gábor. A kiadó- hivatal címe: 1025 Budapest, Napsugár lép­cső 9. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Buda­pest, PL: 703. Lapigazgató: Ménesi Tibor. Titkárságvezető: Kucsera Zsuzsa. Elő­állítja: Geoprint. Felelős vezető: Mátray Mi­hály. Terjeszti: a HÍRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., valamint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Bu­dapest, Pf.: 703, telefon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; negyedévre 7224 Ft. TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK 10 127/96. A Mezőgazda Kiadó és Kereskedő Kft. Mezőgazda I. kötvényéhez készült tájékoztató jóváhagyása ...................................... 2 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELEK A Mezőgazda Kiadó és Kereskedő Kft. kötvénykibocsátása ................... 2 A 12 hónapos DKJ 1996. október 4-i aukciója.......................................... 3 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK A Gránum Befektető Rt. tájékoztatása а В sorozatú kötvény jegyzésének eredményéről ...................................................................... 3 A Hungária Szálloda Rt. részvénycsomagjára vonatkozó adásvételi szerződés aláírása............................... 4 A Reálszisztéma kötvény kamatváltozásai................................................. 4 Az S+H Mikrofilmtechnikai Kft. tájékoztatása a taggyűlési határozatairól ...................................................................... 4 KÖZZÉTÉTELEK Az Aranyhal Befektetési Alap hozamgarancia-értéke .............................. 4 A QIK kötvény kamatváltozásai................................................................. 4 BEFEKTETÉSI ALAPOK Nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközérteke...................................... 4 Zártvégű befektetési alapok nettó eszközértéké ...................................... 5 BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE PÉNZPIAC................................................................................................... 6 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE LETILTÁS ÉS SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁS............................................... 8 KÖZLEMÉNYEK A Főnix Rt. kérelmezte részvényei kivezetését a BÉT-ről ....................... 8 Közlemény az 1 hónapos BUBOR árjegyzőjéről ...................................... 9 TŐZSDEI ÜZLETKÖTÉSEK...................................................................... 9 TŐZSDENAPI FORGALOM .......................................................................12 HATÁRIDŐS PIAC................................................................................. 15 KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. KÖZZÉTÉTELEK Heti összesítő a KELER Rt.-n keresztül bonyolított tőzsdén kívüli állampapír-forgalomról ............................................................... HATÁRIDŐS ELSZÁMOLÁSOK Nyitott kötésállomány...................................................................... 19 19

Next

/
Thumbnails
Contents