Magyar Tőkepiac, 1996. november (1. évfolyam, 212-232. szám)

1996-11-01 / 212. szám

AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ___________ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA 1996. november 1. péntek Ára 112 Ft I. évfolyam 212. szám és az USA-dollár 1997. szeptemberi határidejének elszámolóára 1996. október 25-31. között 1996. október 25-31. között CESI: 1396,96 (+3,76; +0,27%) MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Csonka Ilona, Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szer­kesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lo­vas Attila, Budapesti Árutőzsde; Lévai Sán­dor, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi And- rásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség címe: 1037 Budapest, Bojtár u. 64-66. Telefon: 250-6200/170; fax: 367-6769, 250-6200/179. Kiadja: a Geoholding Rt. Geomédia Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Somoskői Gá­bor. A kiadóhivatal címe: 1037 Budapest, Bojtár utca 64-66. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 703. Lapigazgató: Mé­nesi Tibor. Titkárságvezető: Kucsera Zsu­zsa. Előállítja: Geoprint. Felelős vezető: Mátray Mihály. Terjeszti: a HÍRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., vala­mint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Budapest, Pf.: 703, telefon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; negyedévre 7224 Ft. TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK 30029-1/1996. A Magyar Hitelbank Rt. részvények tőzsdén kívüli kereskedése felfüggesztésének meghosszabbítása................................ 2 110027-6/1996. A Trust Befektetési Alapkezelő Kft. letétkezelői megbízásának engedélyezése a Postabank és Takarékpénztár Rt. részére ....................................................... ............................................... 2 Egyes értékpapír-forgalmazók letétkezelési szabályzatainak jóváhagyása ................................................................................................. 3 ÁPV RT.-KÖZLEMÉNYEK Az ÁPV Rt. új kárpótlásijegy-letétkezelője a Codex Értéktár és Értékpapír Rt............................................................. 3 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK Személyi változás a K&H Befektetési Alapkezelő Kft.-ben ..................... 3 Létszámcsökkentés a Goldsun Hűtőipari Rt.-nél...................................... 3 A General-Atlantic Rt. rendkívüli közgyűlési meghívója......................... 4 KÖZZÉTÉTELEK Az Antenna Hungária Rt. 1995. évi konszolidált éves beszámolója .... 4 A Nyíltvégű Prémium Befektetési Alap hozamfizetése............................ 4 A 6 hónapos DKJ 1996. október 31-i aukciója .......................................... 5 BEFEKTETÉSI ALAPOK Nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközértéké...................................... 5 BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE PÉNZPIAC.................................................................................................... 6 GABONAPIAC............................................................................................. 8 HÚSPIAC ...................................................................................................... 9 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE LETILTÁS ÉS SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁS ................................................10 KÖZZÉTÉTELEK DWIX: Daiwa-MKB kincstárjegy-hozamindex............................................11 KÖZLEMÉNYEK Megváltozott a CESI-kosár összetétele.........................................................11 Tőzsdetanácsülés ..........................................................................................12 Az árjegyzői pályázatok eredménye.............................................................12 A lapban megjelenő, az értékesítésre vonatkozó felhívások nyilvános ajánlatté­telnek, a rendes és rendkívüli tájékoztatások a törvényi előírásoknak megfelelő közzétételnek minősülnek. A szerkesztőség csak a 16 óráig beérkező anyagokra vonatkozóan vállalja a törvényi, illetve a szabályzati előírásoknak megfelelő 24, illetve 48 órán belüli közzétételt.

Next

/
Thumbnails
Contents