Magyar Tőkepiac, 1996. december (1. évfolyam, 233-251. szám)

1996-12-02 / 233. szám

AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ___________ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA___________ 1996. december 2. hétfő Ara 112 Ft I. évfolyam 233. szám BÁT összforgalom és az USA-dollár 1997. szeptemberi határidejének elszámolóára 1996. november 25-29. között 1996. november 25-29. között CESI: 1395,46 (+3,69; +0,27%) MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Csonka Ilona, Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szer­kesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lo­vas Attila, Budapesti Árutőzsde; Lévai Sán­dor, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi And- rásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség címe: 1037 Budapest, Bojtár u. 64-66. Telefon: 250-6200/170; fax: 367-6769, 250-6200/179. Kiadja: a Geoholding Rt. Geomédia Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Somoskői Gá­bor. A kiadóhivatal címe: 1037 Budapest, Bojtár utca 64-66. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 703. Lapigazgató: Mé­nesi Tibor. Titkárságvezető: Kucsera Zsu­zsa. Előállítja: Geoprint. Felelős vezető: Mátray Mihály. Terjeszti: a HIRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., vala­mint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Budapest, PL: 703, telefon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; negyedévre 7224 Ft. TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK 10 053-4/1996. A Reálszisztéma Kft. Reálszisztéma kötvénye módosított kibocsátási tájékoztatójának jóváhagyása ......................... 2 33 013-20/1996. A Csiky Értékpapír Rt. KELER Rt.-nél vezetett valamennyi számlája zárolásának meghosszabbítása ......................... 2 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELEK Magyar Államkötvény 1998/K .................................................................... 3 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK Változás a Reálbróker Kft. felügyelőbizottságában .................................. 3 Styl részvények a Frankfurti Értéktőzsde szabad forgalmában............... 3 Az ÁPV Rt. Eravis részvényeket adott a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnak................ 4 KÖZZÉTÉTELEK A Reallízing kötvények és betétjegyek kamata ........................................ 4 A Reálszisztéma kötvény kamatváltozása ................................................. 4 A 12 hónapos DKJ 1996. november 29-i aukciója .................................... 4 A Postabank és Takarékpénztár Rt.-fiókok ünnepi nyitva tartása.......... 5 BEFEKTETÉSI ALAPOK Nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközértéké...................................... 5 BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE PÉNZPIAC................................................................................................... 6 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE LETILTÁS ÉS SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁS.............................................. 8 TŐZSDEI ÜZLETKÖTÉSEK...................................................................... 9 TŐZSDENAPI FORGALOM .......................................................................14 HATÁRIDŐS PIAC........................................................................................19 KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. KÖZZÉTÉTELEK A KELER Rt. által kiadott ISIN-azonosítók 1996. november 29-i listája 21 HATÁRIDŐS ELSZÁMOLÁSOK Nyitott kötésállomány ................................................................................24 A lapban megjelenő, az értékesítésre vonatkozó felhívások nyilvános ajánlatté­telnek, a rendes és rendkívüli tájékoztatások a törvényi előírásoknak megfelelő közzétételnek minősülnek. A szerkesztőség csak a 16 óráig beérkező anyagokra vonatkozóan vállalja a törvényi, illetve a szabályzati előírásoknak megfelelő 24, illetve 48 órán belüli közzétételt.

Next

/
Thumbnails
Contents