Magyar Tőkepiac, 1999. április (4. évfolyam, 63-83. szám)

KERESKEDÉSI ADATOK ÉS ELSZÁMOLÁSOK 1999. MÁRCIUS 31-ÉN Forgalom (E Ft) BÁT határidős pénzpiac Ш 967 928 DEM 1 340 USD 293 536 CHF GBP JPY 20 470 ITL CZK 1H BUBOR 3H BUBOR BÁT határidős gabonapiac_____________ Euro-búza Takarmánykukorica 105 250 Spot ár_________________________19 050 Étkezési búza Spot ár 20 680 Búza____________________________131 132 Takarmányárpa 2 858 Olajnapraforqó 82 914 Összesen ' 322 154 BÁT opciós gabonapiac_______________ Takarmánykukorica 102 000 Malmi búza___________________________­Egységes búza 22 000 _______________________Forgalom (E Ft)* BÉT azonnali piac ~ Részvények A kategória___________________11 650 768 В kategória____________________556 545 C kategória_________________________2 Külföldi papírok Kárpótlási jegy________________________635 Betektetési legyek______________________85 Kötvények 16 236 516 Kamatozó kincstárjegyek__________________­Diszkontkincstárjegyek_______________853 612 Összesen 29 298 163 "kerekített értékek Tartalom Budapesti Árutőzsde Határidős pénzpiac Erősödő eurojegyzések...............................................................................26 Határidős gabonapiac Csökkenő búzaárfolyamok.........................................................................27 Opciós gabonapiac Nagy volumenű üzletkötések.....................................................................28 Budapesti Értéktőzsde Tőzsdenapi forgalom Azonnali piac..............................................................................................29 Határidős piac Emelkedő árak, növekvő forgalom.............................................................32 Tőzsdei üzletkötések Azonnali piac..............................................................................................34 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. Nyitott kötésállomány ...........................................................................44 __________________________Forgalom (E Ft) BÉT határidős piac та.................................... EU 81 003,0 USD 36 367,5 ÜHF ~ GBP ÍH BUBOR 3H BU80R 3HDKJ 12H DKJ_____________________________­Matáv részvény_________________________ MÓL részvény 264 895,0 TVK részvény 908 476,0 BÜX 6 169 543,8 Spot árak Termék Spot árak DEM 130,34 Ft/DEM ÜSD 237,64 Ft/USD EUR 254,92 Ft/EUR CHF 159,68 Ft/CHF GBP 382,41 Ft/GBP JPY 198,93 Ft/100 JPY ITL 131,66 Ft/1000 ITL CZK 6,64 Ft/CZK 1H BUBOR 16,14% 3H BUBOR 15,84% 3H DKJ átlaghozam_________________15,67% átlagárfolyam 96,2401 % Termék_________________________Spot árak 12H DKJ átlaghozam 15,58% átlagárfolyam 86,5521 % Matáv részvény___________________1256 * Ft MÓL részvény 5060 * Ft TVK részvény 2200 * Ft ni IV**---------------------------------------------------------------------гТоТГгТГ*--------­* Azonnali záróár "Kerekítve, az érlépésköznek megfelelően

Next

/
Thumbnails
Contents