Magyar Történelmi Tár – 4. sorozat 1. kötet – 1900.

TARTALOM. Lap Római emlékek a magyar egyház XV-ik századi történetéből. Közli Beke Antal 1 Eszterliázy Miklós levelei Nyáry Krisztinához. I. IL közi. Közli Dr. Merényi Lajos 16, 264 A magyar kamara számadásai 1583, 1584, 1600 évekről. A m. tud. akadémia tört. bizottságának másolat gyűjteményéből 61 XVII. századi házassági pörök, az abauji ref. egyházmegye jegyző­könyvében. Közli Révész Kálmán 103 A báró Perényi család levéltárából. Közli Dr. Komáromi) András 119 Adatok a székelyek történetéhez. Közli Dr. Ballá István 135 Kemény János és Lónyay Anna levelezése 1656 —1662. Közli Tóth Ernő 161 Tüzes Gábor emlékirata Magyarország kormányzásáról. A m. tud. akadémia tört. bizottsága másolat gyűjteményéből 219 Munkácsi leltárak s udvartartási íratok (168 I0—1701). Közli Dr. Thaly Kálmán 321 A Csicsery család levéltára. I. közi. Árpád és Anjoukori regesták. Közli Dr. Kárffy Ödön 385 A szabad hajdúkra vonatkozó levelek és okiratok Közli Dr. Komáromy András 411 Két újabb leltár az aacheni magyar kápolna szerelvényeiről. Közli Pór Antal • 481 A Fejérpataky család leveles ládájából. Közli X—Y 489 Szirmay Tamás ezredes verses búcsúztatója 5J 3 Miksa főherczeg emlékirata az 1596 évi mezőkeresztesi csatáról. A m. tud. akadémia tört. bizottságának másolat gyűjteményéből 551 Gróf Petheő Zsigmond kassai vice­generalis levelei herczeg Lob­koAvitz Venczelhez. A m. tud. akadémia tört. bizottságának másolat gyűjteményéből 568 a*

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents