Magyarország bortermesztését tárgyazó folyóírás 3. (1838)

MAG YAH- és EHOÉLYOHSZAG' BORTERJIESZTÉSÉT ’S BORKÉSZÍTÉSÉI' tArgyazó folyóírás. •*. •; -'Y'é ‘ fU* • -/ * y,' ,< s ^ ' ’< v SZŐLŐBIRTOKOSOK’, MŰVESEK', MEZEIGAZDÁK ÉS BORKERESKEDŐK * ' 7. SZÁMÁRA ' SCHAMS FERENCITŐL. • ■r,: \w*>V •- 'tw'íJ'V-‘; */. л '« ■ ’ л- •' 1 ■ i í '■ V /? ; J - "г. " > : Ч- í г,.;/' , • фЛ • 'ir \j,y ' • 1 / . Н • . л- -Л1! - ' ;- ,' HARMADIK FÜZET —_----------------------------------------­- --------------------—­■

Next

/
Thumbnails
Contents