Magyarország és a Nagyvilág, 1871 (7. évfolyam, 1-26. szám)

1871-01-01 / 1. szám

л, \\ TARTALOMJEGYZÉK. t Eredeti és fordított Mlteinénjek. Lap. Arany János. — Lányomhoz......................................28 Szilveszter-éjen (képpel) .............................679 A ndrássy Béla. — Dal....................................490 Á brányi Emil. —- Augusztához........................ 402-^ — Nóra esküje. (Scott Walter után) . . 475 — Csokonay emlékezete.........................546 Ábrányi Kornél ifj. — A gitáros . . . . 186 — Ugolino. (Dante „Poklából“) .... 570 r— Troubadur...............................................2'18 B enedek Aladár. — Az én éltem egy nagy talány......................................................880 — Az érzéketlenség perczében .... 390 Bertha Sándor. — Magyar nemzeti bimnus . 128 Bodossy. — Gyurka..........................................430 C sengey Gusztáv. Emlékezés Hellásra . . . 370 Csepreghy Ferencz. — A csatatéren (képpel) 7 — Szeret! . . . nem szeret.....................86 — A nemes................................................282 — Csodálkozol..........................................450 — Mentség................................................619 D almady Győző. — A tűzhely . . . . . 315 Darmay Viktor. — Elkezdjük........................266 D obó László. Az okos leány (népmese) . . 414 Dóczy Lajos. — Miklós búja..............................583 D ux Lajoj. „Faust“-ból....................................366 E ffendi. — Szivem alig vár (törökből) . . 586 Erődy Béla. — Omer Chejjam négyeseiből . 50 — „Tu hemesu szubhi“ (perzsából) . . 646 Galambos György. — Szivemhez .... 486 Gáspár Imre, — Sírkő vagyok........................634 G regus Ágost. — Kedves halott .... 110 Győry Vilmos. — Dmitri kibékülése (Svédből) 522 Hajnalka. — Ott születtem ...... 102 Keszthelyi. — Elvirult (Lenauból) . . . 610 ^ Kiss József. -— Zsidó dalok...................................654 K oniócsy József. — Tudom, szegénység az én osztályrészem..........................................595 — Karácsony éjjele (képpel) .... 668 Ligeti Ágoston. — A halál látogatása . . 406 Lőrinczi Lehr Zsigm. - Eppur si muove 510 Marikovszky Gábor — Része vagyok . . 378 — Szelíd gyermekkor............................... . 631 M árky Sándor. — Schillerből.............................622 — Götbeből...........................................................655 M árton János. — Álmodám .............................382 M entovieh Ferencz. — Emlékezés . . . 682 MoldOYán Gergely. — Szegény Jankó ... 2 — A három rabló...............................................251 — Péter (román népköltemény) .... 438 — Cholera (román népkölt.).............................558 P on. Thewrewk Emil. — Báró Eötvös József halálára....................................................................77 — Egy jubilarius................................................110 Prém József. — A megsemmisülés előtt . . 343 — Feledni? Nem !...............................................462 — Helénához (Poe Edgár után) .... 534 Steiner Zsigmond. — A föld megosztása. . 335 — A kétségbeesett balladája ...... 455 — A megtért huszár (morva népdal) . . 598 Szabó Sándor. — Álmodtam...................................116 S zász Károly. — Béke és háború, (két képp.) 14 — Az utolsó bizomány. (két képpel) . . 62 — Az ellenség körme közt. (képpel) . . 98 — Nyom nélkül.....................................................498 — Sakespeare sonettjeiből...................................607 ^-Torkos László. — Nyári est. (képpel) . . 42 Udvardy Géza. — Magányban.............................642 W ohl Janka. — Óhajtás.........................................547 A z elzászi franc-tireur neje. (francziából képpel).......................................................................618 B eszélje! és rajzol Öt év múlva. — Bérezik Árpádtól ... 4 Agyon-riasztva. — Boz-I)ickenstől 5. 17. 29. 38 A jegyző ur felesége. — Szépfaludy Ferencz­től.......................................... 16. 33. 40. 52 A z ős római időkből . 53. 65. 79. 89. 103. 117. 125. 141. 175. 190. 206 A holdkóros macska. — Abonyi Lajostól 87. 102. 113. 122. 13Í Lap. Egv jellem, mely szilárdabb a gyémántnál. — Di Györy Vilmostól 170. 186.202. 218. 234. 250 Sz A földes-ur leánya. — Turgcnjev Ivántól. — Ái (Oroszból fordította: Szépfaludy Ö. Fe- Él rencz) . 222. 238. 254. 266. 287. 302. N i- 319. 335. 346. 358 A Ördögűző. — László Mihálytól 286. 298. 1V 314. 330. 343 S; Kirándulás a pokolba. — Wohl Stephanie-től 269 A A pletyka. — Fáy Lászlótól.............................. 354 К E gy uj Robinson, — Balázs Sándortól 370. 378 a Az első bál Milwankieban. — Ruppiustól 382. 395 G Út az égből. — Német Ignácztól 394. 403. 415 A kis Tóni. — Balázs Sándortól .... 406 A gőzmozdony kerekei előtt ..............................406 H melnitzki, a kozák. — Sacher-Masoch be- R szélye. — (Fordította: Steiner Zsigmond) J: 418. 430. 442 A Egy ur s két asszonyság. — Ágai Adolftól É 426. 438. 450 Az erdei pók. — Ruppiustól. — Fordította: A Márkus Miklós 451. 466. 475. 490. 503. у 514. 527. 538 Az orvos elbeszélése. —• Szépfaludy Ö. Fe- A rencztől . . 462. 474. 486. 498. 510. 526 \[ Egy éj a balhási tanyán. — Lanka Gusztáv- E tói.......................................... 551. 558. 570. 582 д ; A „csillag“-fogadó. Egy volt rendőr naplója A , nyomán . . 562. 575. 587. 599. 611. 622 p I Tűzi liliom. Wohl Stephanie-tól . . . . 594 a i Mikor az uj kastély füstbe ment. — Beszély p ! Fáy Lászlótól . . . 606. 630. 642. 654. p I Fületlen Jacquot. — (orosz beszély) Humas p ) Sándortól . . . 634. 647. 658. 673. 682.Á > Egy gaiyon karácsonya — Toldy Istvántól 670." g ) 1 Benreképek s ütirajzok. 5 ) Falusi életképek: I. Disznópörkölés. — S II. Disznótor. — III. Falusi borbély- 5 műhely. — IV. Az állás alatt. (Öt ere- 1 ) deti tollrajzzal : Jankó Jánostól, szövege I 1 F. J.-tól).......................................... 9. 122. 202 1 I Akiről gondoskodnak. — (képpel) .... 14 I í Kis pajkosok. — (képpel) ....... 14 ) Szarvasvadászat Gödöllőn. — (képpel) ... 38 I 1 Édes reggeli. — (képpel)............................................50 ( í A méhes, genre. — Gregus Jánostól ... 50 В J ínséges mészárszék. — (képpel)................................85 3 L Kőszáli zerge-vadászat. •— (képpel) .... 109 I 1 Elzászi templomban. -— (képpel) .............................110 T 1 A hazatért katona. — (képpel).............................122 В Sz omorkodó francziák. — (képpel) . . . . 138 В 1 Az uj nevelönő. — (képpel)..............................154 I ) A németek Párisban. — (képpel) . . . . 175 1 1 Báró Eötvös J. a fiivészkertben. — (képpel) . 178 I 2 Húsvéti képek. — Jankó János eredeti tollrajzai 189 1 í Tekéző majmok. — (két képpel)........................219 5 Erdei idyll. — (képpel).................................... 267 i 5 Erdőszélen. — (képpel) .................................... 299 1 8 A szorongó anya. -— (képpel).............................. 299 I 6 Jó reggelt. — (Jankó János rajza) . . . 330 i 4 A rókacsalád ebédje. — (képpel) ........................ 359 i 2 Tiltott olvasmány. — (képpel)........................ 389 1 8 Malom az erdőben. — (képpel)........................401 1 8 Zivatar az erdőben. — (képpel)........................ 437 , 7 Hazafelé a mezőről. — (képpel)........................ 439 j ] 2 Festész-tanulmányok. — (képpel) .... 443 j < 2 A kis bűnös. — (képpel) . 449 ’ 7 Vándor-czigányok. — (képpel).............................450 U tazás Törökországban . 451 | ] 8 Az utólsó leczke. (képpel) ....... 462 . Falun. — Jankó János eredeti tollrajzával . 475 ! A kutnál. — (képpel)...............................................486 Gy ere már, apjok! — (képpel)........................ 499 í 4 Föl a Rigire. — Utirajztöredék Ágai Adolftól ' 8 (képpel)............................................................ 502 . Az ódon park. — (képpel)..............................503 2 A szivaros-boltban. — (képpel)........................504 A kis erőszakos. — (képpel)...................................522 '6 A Gülbaba sírjánál. — (képpel) ..... 534 Párisi képek . . . 535. 561. 586. 611. 645 '9 A kis erdőmester. — (képpel).............................547 L ap iák pályafutás...........................................................554 zű rét Déli-Francziaországban. — (képpel) . 565 mór cselei. — (képpel) ..........................................571 le thalálharcz. — (képpel)...................................618 íe wyorki csavarjók. — (képpel).............................631 . hős kormányon — (képpel).............................66C A blak alatt“.—Jankó János eredeti tollrajza 66S zokatlan karácsmyi vendégek. — (képpel) . 672 i karácsony Elsaezban. — (képpel) . . . 672 [arácsony az orságuton. -— (képpel) . . . 676 i kis újévi gratuáns. — (képpel) . . . . 68C rőzmozdony a hólan. — (képpel) .... 688 Essayel és ívelés-történeti lépek lémet regényessé;................................................ ( a ckson Haines ósa korcsolyázás .... 2í t strassburgi münter belseje. — (képpel) . 32 életképek a börtönök — Frankenburg Adolf­tól ....................................... 55. 62. 239. 381 1 lovagiasság áldoxta..................................................93 éisszaemlékezés bró Eötvös Józsefre. — FrankenburgAdolftól.....................................98 l nő-emancipatio bsnői a washingtoni capito­iumbati. (képpel) ............................... 11C í alandok á délame.kai ősréteken .... 112 kz arany-teve...............................................................13c У londoni, gonoszteik osztályozása .... 174 így régi magyar nomdász....................................17g У kolozsvári szinhá jubileum..............................186 L uszezer mértföld Henger alatt .... 202 Londoni utczagyerelk................................................371 Egy éj a jegmezőkö..........................................43g P gy londoái börtön apuja előtt........................489 S zegény madaraink den. — Gróf Lázár Kál­mántól ....................................................................622 Szegény madaraink len. — aXb.-től . . 686 Nép-és oraáiismét Németországi levelek— Frankenhurg A.-tói 8 Merán és vidéke. —képpel ...... 14 Гогок a kávéházban. - Erődy Bélától (képp.) 38 Rajzok a keletázsiai xpeditióból. — В. K. í.-tól (képpel) .... 51. 112. 179 Bordeaux. — (két kéel)....................................61 O hamhord-kastély. —képpel)........................62 M etán. — (képpel)..................................................80 Г<§li sport Oroszországn............................................89 Versailles hajdan és Bt. — (két képpel) . 98 rörök evés, ivás, inyezség — Erődy B.-tól 106 Medvevadászat Erdélyi ........ 202 Vadinéh vadászat Ame-.ában....................................222 Indiánok csolnakversen, — (képpel) . . . 251 A vaskapu, (képpel)...........................................254 E rdélyi levél. — Sincustól . 143. 265. 297 A nemzetközi hid Do' és Calais közt. — (két képpel).......................................................271 A Schwindt-kiállitás. -Irmey Ferencztől . 282 A vörös indiánok jegyia..........................................318 Bozok.'— Hőké Lajosi..........................................334 A Rigi-vaspálya. — (k képpel) .... 334 Ausztráliai emberevők. (képpel) .... 348 Berlin.,— (képpel) ................................................368 H atárópvidéki képek, —két képpel) . . . 368 Az emsi fürdő: — (két ppel).............................390 K airó. — (két képpel).........................................414 G asteiu. — (képpel) ........ 426 Török hírlapirodalom élvasó közönség. — Erődy Bélától.......................................... 429 Egyptomi sakjátszók. —;éppel) .... 450 A bazini fürdő. — (kép)...................................463 S zláv népmesék. — Steir Zsigmondtól 479. 559 A bécsi új dalszínház eUrnoka. — (képpel). - 490 Salzburgi Hevél............................. 499 G ödöllő. -^- (képpel) ..........................................511 A mont-cenisi alagút, —rét képpel) . . . 511 A „dodolóf leány. — Hresi Aladártól — (képpel)......................................... 523. 538 B erg-kastély. — (képpel)...................................534 H alálos munka. —- (képj...................................552 H ogyan nevelte fiait Clildis királyné. — (képpel) ...........................................................539

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents