Magyarország, 1929. szeptember (36. évfolyam, 197-221. szám)

1929-09-20 / 213. szám

Bajor Gizin ma délután kisebb műtétet végeznek Lehet, hogy további egy-két nappal elhalasztják a Kamara Színház premierjét Major Gizi, a Nemzeti Színház mű­vésznője tegnap váratlanul megbete­gedett. Az egyik fogában léptek fel fájdalmak. Ma délelőtt megvizsgál­ták és megállapították, hogy egy ki­sebb fogműtét elvégzésére van szük­ség. Délután fogják ezt a kis operá­ciót végrehajtani. Mint ismeretes, a Kamara Színház tervbevett premierjét két nappal el­halasztották. Bár Bajor Gizi állapota kitűnő, könnyen lehetséges, hogy a premiert további egy két nappal el­halasztják. Teljes „A tizennyolcévesek" szereposztása A Belvárosi Színházban délelőttön­ként folynak Lakatos László legújabb darabjának a próbái. A tizennyolc- évesek szereposztása eddig nem volt végleges, mert az egyik női szerepre nem találtak alkalmas .színésznőt. Most aztán ezt a nőiszerepet Belez- swrty 'Margitra bízták. A fiatal szí­nésznő ma már résztvett a próbákon. Az újdonságban résZtvesz egyébként Hadó Mária, Somlai/ Artúr és a Bel­városi Színház teljes gárdája. A ti- zennyolcévesek-et Bródy Pál ren­dezi. _______ Földes Imre új darabját kezdte próbálni az Üj Színház Tegnap este tartották meg a A igszín- názban a . Kaját' premierjét. A közönség sokat tapsolt a színház 'fiatal gárdájának. Sikere volt az óceánjáró kajtitjéí ábrá­zoló díszletnek is. amelyet Upor Tivadar tervezett. A színház együttese ma délelőtt meg­kezdte Földes lm né" legújabb darabjának B próbáit. A jeles író, akinek a tavalyi szezonban több mint kótszázszor játszot­ták Tüzek -az éjszakában című darabját, ezúttal is hazafias tárgyú irredenta da­rabot irt. Vendégek játsszák az új Földes darabot, közte flcrky Lili és Gázon Gyula. 'Az lTj Szül,ház együtteséből Harsányt JJezsó kapott nagyobb szerepet. Bérczy Ernő rendezi Földes darabját, melynek a premierjét október első nap­jaira ' tervezi a színház. Menjou otthagyja a filmet és vissza tér a színpadra Nco yorlvi ííimkürökben nagy fel­tűnést keltett az a hír, hogy Adolphc Mc:tjou. az ismert filmsztár, aki azon­ban a beszélőülmnél nem kapott elég jelentős szerepet, búcsút mond a vá­szonnak és visszatér a színpadra. Menjou néhány esztendővel ezelőtt már fellepett színdarabban és jelen­tős sikere is volt. Az egyik nagy uew- yorki színház már több darabot aján­lott fel Meujonnak, aki maga választ­ja ki az első. szerepét. Természetes, hogy a filmsztár óriási gázsit kap ezért a fellépéséért, de, a honoráriuma hőidről sem éri el azt a liszt elet díjat, amit egy-cgy nagy fiamért kapott. Szeptemberén vagy27 én lesz Drégely Gábor új darabjának a bemutatója Drégely Gábor, A kisasszony férje ős a Szerencse fia szerzője mint istncrctes, új darabot Irt. Ennek a próbái Billcr Irén­nel, Lázár Máriával és Hegedűs Gyulával a főszerepben már folynak. Ki is tűzték már az új darab premierjét. A Drégely- ujdonság, amelynek a, címe: Valaminek történni keik, szeptember 25-én, vagy 27-én kerül bemutatóra. Október 1-éii nyílik az UHU volt helyiségében az új varieté-kabaré Somogyi Károly volt dunántúli szín­igazgató vezetésébon október 1-ón új ka­baré nyílik Budapesten. Az UHU volt helyiségében kapott hajlékot ez az új mii- intézet, amely a kabarét és a varietét fogja kultiválni. Több ismert színészt szerződtetett már a vezetőség. Az első műsoron bohózatok, magánszámok és va­rieté produkciók szerepelnek. Színházi hírek Ez hát a szerelem ! A Fővárosi Operett Színház iii butié szk-operettje szombat este 8 órakor Szöveg: mulatságosabb bármely bohó­zatnál. Zenéje: a világ . tizenhat legjobb slá­gere. Táncok: csupa áj szenzációs kreálja. Kiállítása: a legérdekesebb, legeredetibb díszletek Ruhák: az 7929-os párizsi őszi divat. Játsszák: a legjobb táncosprimadonnük, a legjobb komikusok. Vasárnap délután- Vt4 órakei A Pók Izgalmas, mint egy detektivregéuy. Kacagtató, mint egy nagyszerű bohózat. Mérsékelt helyárak. Fővárosi Operett Színház Rótt Sándor a Theater dér Komikéi- társulatával pén­tek este lép fel utoljára 4 remek bohózat­ban a Fővárosi Operett Színházban. Rendes helyárak. Hetekig- tartó harc után végre mégis élérkezett az a nup, amikor az amerikai beszélőfilm elindulhat Alt­jára Budapesten is. Az első ameri­kai beszélőfilm, amely nálunk szinre- kerül, a Fórum moziban pénteken jut a közönség elé. A Singing Fool azonban addig nem kerülhet színre, amíg a cenzúrabizottság nem adja beleegyezését a film színrehozatalá- hoz. Arra való tekintettel, hogy a cenzúrabizottságnak nincs beszélő- filmek leadására alkalmas gépezete, csütörtök délelőtt a bizottság minden tagja kiszállt a Fórum színházba, hogy ott, a helyszínén bírálja cl a Singing Föol-l. Erre a .cenzúra-előadásra elment Seitovszkv Béla belügyminiszter is, aki a cenzúrabizottság tagjai­val együtt az erkély páholysorá­ból nézte végig az előadást. Oktatófilm a len• Abban az oktató filmsorozatban, amelyet a Magyar Holland Kultuv- gazdasági R. T. elkészít, most készült el az a film, amely a hazai len- és kendertermeiést, a len és kender- ipart filmre viszi. A film két részből áll, az egyik rész körülbelül 960 m hosszú és kizárólag a kenderrel fog­lalkozik. A mezőgazdasági jellegű felvételek Ka rád somogymegyei köz­ségben készültek. Ott csináltak felvé­teleket a kender növéséről, áztatásá- ról, szárításáról, vagyis az úgyneve­zett zupái ásóról, úgyszintén felvéte­lek készültek Hidasról, a gerebenezés- tőI, végül az összecsavarásról és ar­Az előadást a. Singing Fool-lal kezd­ték meg. Ez a produkció a legna­gyobb mértékben megnyerte tetsiését Scitovszky miniszternek és a cenzú­rabizottság tagjainak. A Magyaror* szög munkatársa beszélt Scitovszky belügyminiszterrel, aki a következő­ket mondotta: — Ha vannak is talon apróbb hibák a film beszcUjrészében, kétségtelen az, hogy a beszélöfilmnck óriási jövője van, Égés- természetesnek tartom, hogy a bc- ízélőfllmek gyártásába ezek után Magyar- országnak is bele kell kapcsolódnia. A Singing Fool után Gigli nagy­szerű énekszámát és egy jazz zenekar hangversenyét hallgatta végig a mi­niszter és a cenzúrabizottság. A késő délutáni órákba belenyúló előadást a jelenvoltak tapsa fejezte be. és kenderiparról ról, hogy hogyan csinálják u kencler* fejét. i A film másik részé körülbelül 280 méter hosszú és hasonló módon mu­tatja be a lentermelést és a lenipar különböző fajtáit. A leutemielésről a felvételek Kisszállás bácsmegyei községben készültek. Ezeken a sza. hadfelvételeken kívül Karban Jó­zsef, a film operatőrje ragyogóan si­került felvételeket csinált egyes bu­dapesti textilgyárakban, továbbá a nagylaki és a győri kendergyárak- hnn. Az erdekes szüzséjü film scená- fiumá't Geszti Lajos tanár készítette és az állami iskolákban a folyó tan­öoloresdelRio Ramóna A betétdalt FenyvesSándor énekli PREMIER MA! Másik sláger: Tigriskölyök Kamara Corvin i A 1929. szeptember 20, péntek MAGYARORSZÁG 9 Gázon Gyiua SZÍNHÁZ Berky, Lili Ak. FIIjM „A beszélő-filmnek óriási jövője van*4 Scitovszky belügyminiszter a Singing Fool cenzúra-előadásán v -z •- -- , - -r ' - - - -y -v v -j- v v v v v w — v PROLONGÁLVA-CSAK AZ UFA-BAN

Next

/
Thumbnails
Contents