Református Gimnázium, Máramarossziget, 1858

(ELSŐ ÉV.) KIADTA SZILÁGYI ISTVÁN. JC.AZfíATÓ. I------------------------— ------------------------------­M. SZIGET, A. C S. КIR. КIN C S. К Ö N Y VNt' <) M1) Л В 0 L, i 8 ТИК 7 MAE AMAROS - SZIGETI HELVÉT. HITV. NYILVÁNOS GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1858/9-ÉVRE.

Next

/
Thumbnails
Contents