Református gimnázium, Máramarossziget, 1880

A MARAMAROS-SZIGETI HELVET HITV. Licini értesítője AZ 188%. ÉVRŐL. U J FOLYA 2v£. NYOLCZADIK £V. KIADTA jSziLÁGYI JsTVÁN, IGAZGATÓ. M.-SZIGET. 1881. NYOMATOTT A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents