Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 7. kötet, 1869.

SCHENZL GUIDO: A nap melegség terjedése a föld mélyébe

2 DK. SOHENZL GUIDÓ dásnak indultak, s ennélfogva a 20 láb mélységbe helyzett hőmérőt, különösen a B rendszerét, mely a napon van felál­lítva, időnként víz borította el. Ezen körülmény az észleleti táblázatban mindenkor megjegyeztetett. Egy pillanat az illető számokra mutatja, hogy ez által az észlelés folyamában ész­revehető zavar nem idéztetett elő. A 7 Öl 4 láb és 9 hüvelyk mélységű kút hőmérsékletének mérése a már leirt műszerrel szintén folytattatott, s annak eredménye a VI. táblázatba fog­laltatott. A földbeni hőmérséklet terjedésének a lég melegségé­veli összehasonlítása czéljábfil a közép légmérséklet is, és pedig a naponként 3-szori észleletekből 7-től 7 napig kiszámít­tatott, s a VII. táblázatban összeállíttatott. Végre az A rendszer szerinti melegség-terjedés, s a B rendszer két legfelsőbb hőmérője által (4 és 8 láb mélység) jelzett hőmérséklet rajzilag tüntettetett elő, úgy hogy ezen táblázat az előbbiek folytatását képezi. Az alábbi példák a 3 évi időszak minimum és maximum értékeit mutatják. Az első minimum volt: a) az árnyékban. I. mélységben -j- 5.°23R. 1866. január 24—31-én. II. „ -j- 7. "40 „ „ márczius 28 án. • III. „ -j-8.°60„ „ „ 28-án. IV. „ -j- 9.°24 „ „ április 25-én. V. „ -j- 9. 59 „ „ junius 20—27-én. b) a napon. I. mélységben -j- 5.°28R, 1866. január 31-én, II. „ -f- 7.°20 „ „ marczius 28-án. III. „ + 8."13 „ „ april's 11-én. IV. „ -j- 8. °20 „ „ május 9-én. V. „ -f- 9. 15 „ „ julius 4-én. c) mindkét rendszerből való középben. I. mélységben -f 5-25 R. 1866. január 31 én. II. „ 7.30 „ „ márczius 28-án.

Next

/
Thumbnails
Contents