Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 7. kötet, 1869.

SCHENZL GUIDO: A nap melegség terjedése a föld mélyébe

A NAP MKL1CGSÉG TERJEDÉSE A FÖI.D MÉLYÉBE. 3 III. mélységben -(- 8.40 R. 1866. márczius 28-án. IV. „ 8.75 „ „ május 9-én. V. „ 4" 9­3 8 » » j uliua 4" é n­A második minimum beállott : a) az árnyékban. I. mélységben -f- 4.°93R. 1867.január 30—febr. 6-ig. II. „ -j- 7. °09 „ „ április 3-án. III. „ —8. 0ö4 „ „ april. 17 és május 1-éu. IV. „ + 9.°23 „ 1867. május22-junius 12-ig. V. „ 9. "57 „ „ junius 19-én. b) a napon. I. mélységben -(- 4.°35R. 1867. márczius 13-án. II. „ -f- 6.°67 „ „ április 10-én. III. „ -}- 7. 74 „ „ április 17-én. IV. „ -f- 8. 43 „ „ május 22-én. V. „ -f-9. 00„ „ junius 12—19-ig. c) mindkét rendszerbül kiszámított középben. I. mélységben -)- 4.°68R. 1867. márczius 13-án. II. „ április 3-án. III. „ -j- 8. 14 „ „ április 17-én. IV. „ -f- 8. 83 „ „ május 22-én. V. „ -)-9. 24 „ „ junius 19-én. A harmadik minimum beállott: a) az árnyékban. I. mélységben -f- 4.°22R. 1868. február 12—19-ig. II. „ —J— 6. °84 „ „ márczius 18-án. III- „ -|-8. "33„ „ április 15-én. IV. „ + 9.°03„ „ május 13-án. V. „ +9. 49 „ „ junius 10—jul. 15-ig. b) a napon. I. mélységben -f 3.»90R. 1868. február 19-én. II. ,, —J— 6. °3G „ „ márczius 18—25-ig. 17*

Next

/
Thumbnails
Contents