Méhészeti Közlöny, 1915 (30. évfolyam, 1-12. szám)

1915. január-február-március / 1-2-3. szám

Ml HÉSZETI lljK Ö Z L ŐNy ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ________________________________________________ K olozsvár 1915. Január—Márc. XXX. évfolyam 1—2—3. sz. MV AZ ERDÉLYRÉSjZI MÉHÉSZ-EGYjESÜLET SZAKLAPJA. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. VÁNYOLÓS MIKLÓS. MEGJELENIK MINDEN HÓ 'ELEJÉN. Az Erdélyrészi Méhész-Egyesület méhtelepe. ELŐFIZETÉSI ÁR: BELFÖLDRE EQy ÉVRE 4 K. FÉLÉVRE 2 K. KÜL­FÖLDRE 5 K. AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET TAGJAI A TAG­SÁGI DÍJÉRT KAPJÁK. TAGSÁGI DÍJ RENDES TAGOK RÉSZÉRŐL ÉVI 4 K. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ÉRDEKLŐ KÖZLEMÉNYEK A SZER­KESZTŐ NEVÉRE: KOLOZSVÁR, DEÁK FERENC-U. 2. KÜLDENDŐK.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents