Méhészeti Közlöny, 1917 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1917. január-február / 1-2. szám

M * E* H kEk 3 * Z*E TI mmmmmiimmÉmmmmmmmmmmmmmmmmiéMmummmlmMmammamBSsimmmmm 0 KÖZLÖNY0 Kolozsvár 1917. Jan.—Febr. XXXII. évfolyam 1—2. szám. MEGJELENIK RENDES VISZO­NYOK KÖZÖTT HAVONTA. AZ ÉRDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET SZAKLAPJA. FELELŐS ST ZTŐ: GYŐRFá UívAN." «■«■■■•■■■■■■ Az Erdélyrészi Méhész-Egyesület méhtelepe. ELŐFIZETÉSI ÁR: BELFÖLDRE EGy ÉVRE 4 K. FÉLÉVRE 2 K. KÜL­FÖLDRE 5 K. AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET TAGJAI A TAG­SÁGI DÍJÉRT KAPJÁK. TAGSÁGI DÍJ RENDES TAGOK RÉSZÉRŐL ÉVI 4 K. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ÉRDEKLŐ KÖZLEMÉNYEK A SZER­KESZTŐ NEVÉRE: KOLOZSVÁR, PAP-UTCA 6. SZÁM KÜLDENDŐK.

Next

/
Thumbnails
Contents