Méhészeti Közlöny, 1918 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1918. január / 1. szám

Kolozsvár 1918. Jannár. XXXIII. évfolyam 1. szám. Az Erdélyi Méhészegyesületek hivatalos közlönye. Kiadja az Erdélyrészi Méhész Egyesület. Felelős szerkesztő: Győrfi István. ijj 30 jfA Megjelenik rendes jÚszQ0y,ok között havonta legalább 1 ívnyi terjede­lemben. Az Erdélyrészi Méhészegyesület méhtelepe. ELŐFIZETÉSI ÁR : Egy évre 6 K, félévre 3 K. Az Erdélyrészi Méhész-Egyesület tagjai az évi 6 korona tagsági dijért ingyen kapják. A lap szellemi részét érdeklő közlemények a szerkesztő nevére: Kolozsvár, Pap-utca 6. sz. küldendők. Pénzküldemények kizárólag a pénztároshoz (Kolozsvár, Bocskai-tér) irányitandók. 50685 MÉHÉSZÉT! 0 KÖZLÖNY0

Next

/
Thumbnails
Contents